Skip to main content
ArchivesPolonia

Wind from Heaven: John Paul II, the Poet who become Pope

By November 28, 2017November 16th, 2022No Comments5 min read

Nowa Książka Moniki Jabłońskiej

Monika Jablońska jest autorką książki o literackiej twórczości Jana Pawła II, która została przetłumaczona na kilka języków i wydana w różnych krajach świata.
Książka nosi tytuł: „Wind from Heaven. John Paul II: The Poet Who Became Pope”
Została wydana w październiku 2017 r. przez Angelico Press.

Najnowsze wydanie w języku angielskim zamówiłam na amazon.com

Książka Moniki Jabłońskiej zadebiutowała na amerykańskim rynku w połowie października, ale już zdążyła zebrać pozytywne recenzje. „Jan Paweł II mocą słowa zmieniał świat. Książka Moniki Jabłońskiej przybliża nam postać tego niezwykłego człowieka – księdza, poety i w końcu świętego, ukazuje jego głęboką moralność i odwagę głoszenia prawdy” – napisał Michael Reagan w New York Times.
W atmosferę książki wprowadza nas kard. Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz Jana Pawła II, pisząc:
Książka “Jan Paweł II – Papież, który został pisarzem” – jest rodzajem spojrzenia na życie i dorobek pisarski Jana Pawła II. Ukazuje portret Karola Wojtyły jako Wielkiego pisarza, intelektualistę, człowieka o niezwykłej wrażliwości i mądrości. To nie tylko wielki duszpasterz świata ale i humanista, z którego dzieł poetyckich i prozatorskich uderza ton powagi piszącego, dojrzałość osobowości autorskiej i szacunek dla odbiorcy.

Papież Jan Paweł II jawi się jako myśliciel wielkiego ducha, erudyta, aktor, lingwista oraz wytrawny pisarz. Oryginalnością twórczości literackiej św. Jana Pawła II stało się też pogłębianie sztuki słowa, a poprzez literaturę nadawanie znaczeń wszystkim aspektom życia osoby ludzkiej.

Dobrze się stało, że ukazuje się książka, która próbuje uchwycić ten aspekt życia i działalności twórczej naszego Rodaka. Wszystkim czytelnikom życzę miłych wrażeń estetycznych podczas lektury omawianej publikacji.
Autorka wydanie angielskie rozpoczyna Prologiem, w którym nawiązuje do przyjaźni prezydenta Ronalda Reagana i papieża Jana Pawła II. Uważa się, że pierwsze spotkanie, które miało miejsce 7 czerwca 1982 roku w Watykanie, było dla obydwu bardzo ważne. Prezydent i Papież nawiązali bliższą więź. Zbliżył ich do siebie fakt, iż obu “uratowała Opatrzność po zamachu”(rozdział hołdujący przyjaźń i współpracę papieża Jana Pawła II i Ronalda Reagana). Rozdział I książki przypomina o pierwszej pielgrzymce Papieża do Ojczyzny i Jego słowach: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi”!

Drugi rozdział zatytułowany „Zrozumieć Jana Pawła II” już na wstępie przywołuje słowa Papieża: Usiłują zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale mnie można zrozumieć tylko od wewnątrz. Zrozumieć Jana Pawła II to znaczy zrozumieć jego „polskość” i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele Polski było w polskim papieżu – pisze Jabłońska.
Przyszły papież był poetą i dramatopisarzem, chociaż poruszane przez niego tematy i gatunki były – podobnie jak on – niezbyt dobrze rozumiane, wyprzedzał bowiem swój czas.

Prof. Krzysztof Dybciak w epilogu tej książki pisze: “Chronologicznie Karol Wojtyła był najpierw pisarzem, potem katolikiem, a wreszcie papieżem. Bez jego pism w różnych formach literackich i stylach, od poezji i dramatu po kazania i traktaty filozoficzne i teologiczne, nie stałby się głową Kościoła katolickiego “.
Monika Jabłońska uważa, że uznanie dla poezji i dramatu było w Karolu Wojtyle – Janie Pawle II głębokim darem. Ten dar był uświadomieniem sobie, że poezja i dramat są wyrazem ludzkiej tęsknoty i głębszego poczucia ludzkich dążeń.
To poczucie dramatyzmu i poezji oznaczało, że świat miał jakiś cel i znaczenie, i można twierdzić, że wszystko inne w misji, filozofii, katechezie i duchowości Jana Pawła II płynęło z tej podstawowej oceny literatury i kultury.

Utwory Wojtyły odkrywają przed nami tajemnice duszy samego poety, stając się kluczem do zrozumienia papieża Polaka. A jednocześnie, pomagają czytelnikowi w zrozumieniu siebie samego, swojego losu, swojego życiowego powołania, istoty miłości, związków z innymi ludźmi i osobistej relacji człowieka do Boga. Analiza dzieł Papieża prowadzi czytelnika do wniosków nie tylko literackich, ale również antropologicznych, filozoficznych, psychologicznych i teologicznych.

Niewątpliwie Karol Wojtyła jest poetą religijnym, zaś sacrum w jego poezji ma znaczenie podstawowe. Jego najgłębsze przeżycia rodzą się z wiary, gdzieś w bliskości Boga. To jest jedno z bardzo ważnych, powiedzmy, istotnych jego świateł – pisze autorka.
Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II nie jest łatwa. Lektura ta wymaga od czytelnika pewnego wysiłku umysłowego i duchowego, jakoby współpracy z samym autorem, a często nawet wejrzenia w głąb siebie.

Zapraszam do zakupu książki na amazon.com lub w lokalnych księgarniach, a później już do wspaniałej lektury.
Monika Jablońska – autor, wykładowca, przedsiębiorca i filantrop. Ukończyła Wydz. Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Fordham University School of Law, LL.M w International Business and Trade, New York. Dodatkowo uzyskała tytuł magistra literatury na Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po uzyskaniu stypendium studenckiego podjęła badania dotyczące literatury Karola Wojtyły (Jana Paweł II) w Rzymie. Jest filantropką, założyła własną fundację pod nazwą „World Nurture Foundation”. Współpracuje z UNESCO w wyeliminowaniu głodu wśród dzieci na całym świecie (USA, Brazylia i Europa).

Mam nadzieję, że wkrótce uda się nam zaprosić panią Monikę Jabłońką (prywatnie jest żoną prof. Marka Chodakiewicza i mamą Marysi) na spotkanie do naszej metropolii.

Alicja Karlic