Skip to main content
ArchivesPolonia

Polonia świętuje Rocznicę Konstytucji 3 Maja

By May 5, 2021November 12th, 2022No Comments2 min read

Tradycyjnie od lat Polonia świętuje Rocznicę Konstytucji 3 Maja w Orchard Lake Schools.
Organizatorami był Kongres Polonii Amerykańskiej w Michigan, Polska Misja z Orchard Lake Schools oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego w Michigan.
Uroczystości 3.Majowe wieńczyła msza św. celebrowana przez ks. Łukasza Iwańczuka w asyście kleryków. Liturgię uświetnił chór Filaretów, pod dyrekcją dr. Kazimierza Brzozowskiego.
Głównym mówcą był pułkownik Andrzej “Rocky” Raczkowski.
W uroczystościach wziął udział również Konsul Honorowy RP w Detroit Ryszard Walawender. Przy okazji wręczył dh. Iwonie Jędrzejaczak odznaczenie Rządu RP za działalność harcerską.
Oczywiście nie zabrakło polskich harcerzy, przedstawicieli weteranów i organizacji polonijnych.

Traditionally, the Polish community has been celebrating the May 3rd Constitution Anniversary at Orchard Lake Schools for years.
The organizers were the Polish American Congress in Michigan, the Polish Mission of Orchard Lake Schools, and the Association of Polish Language Teachers in Michigan.
The celebrations started with a Mass. celebrated by Fr. Łukasz Iwańczuk, assisted by seminarians. The liturgy graced by the Filarets’ choir, conducted by Dr. Kazimierz Brzozowski.
The main speaker was Colonel Andrzej “Rocky” Raczkowski.
In the ceremony attended the Honorary Consul of the Republic of Poland in Detroit, Ryszard Walawender. By the way, he handed the dh. Iwona Jędrzejaczak decoration of the Polish Government for scouting activities.
Of course, there were also Polish scouts, representatives of veterans, and Polish organizations.

A.K.