Skip to main content
ArchivesPolonia

Odprawa Hufcowych

By April 25, 2014November 16th, 2022No Comments2 min read

 

Rada Hufca

Odprawa Hufcowych

Metropolia Los Angeles obejmuje swym obszarem ponad dwanaście i pół tysiąca kilometrów kwadratowych. Na jej obrzeżach, w miejscowości Moorpark mieszkają harcmistrzostwo Renia i Marek Skwarużyńscy. Druh Marek jest zastępcą hufcowego hufca “Kraków” oraz wodzem Gromady Zuchowej w Los Angeles, Druhna Renia jest szepową tego samego ośrodka oraz Przewodniczącą Zarządu Okręgu ZHP na obszar Stanów Zjednoczonych; brzmi to skomplikowanie i tak też jest, gdyż jest Ona “szefową” całego harcerstwa w USA.

To oni właśnie na swoim terenie zorganizowali w dniu 21 marca 2014 roku pierwszą część zebrania komendanta chorągwi harcerzy USA – hm. Zbyszka Pisańskiego wraz z hufcowymi z obszaru całych Stanów. Pomogli i w załatwieniu miejsca, przygotowaniu posiłków oraz ugościli wszystkich tegoż  wieczora w swoim domu. Dzięki temu też stali się częścią historii, gdyż tego typu spotkanie było pierwszym w okolicach miasta Aniołów. Dziękujemy; jesteście i wspaniałymi gospodarzami i jeszcze wspanialszymi instruktorami.

Bardzo owocnemu zebraniu przewodniczył powyżej w tekście wymieniony komendant chorągwi. Wzięli w nim udział: z hufca “Kraków: hm.Patryk Grobelny – hufcowy oraz wyżej wymieniony druh Marek, z hufca “Kresy” hm.Piotr Skorupka – hufcowy, z hufca “Warmia” phm.Adam Horelik- hufcowy i phm. Dariusz Nartowicz jego zastępca oraz z hufca “Warta” hm.Zygmunt Figol- hufcowy, hm.Stanisław Rafalik jego zastępca, a także namiestnicy pwd. Krzysztof Fidecki i pwd. Tomasz Brodowski.

W częsci zebrania poświęconej ochronie praw dziecka wzięła udział hm. Renia Skwarużyńska. W pozostałych wysłuchano sprwozdań hufcowych oraz dyskutowano nad najbardziej żywotnymi sprawami z życia chorągwi Zlot Okręgu w 2015 roku włączając.

W tym samym czasie w Chicago, żeńska część harcerstwa Stanów Zjednoczonych miała swoją odprawę. Na początku kwietnia zaś tam też właśnie, na posiedzenie Naczelnej Rady Harcerskiej zjadą się kierujący polskim harcerstwem poza granicami kraju instruktorki i instruktorzy z całego świata. Będzie i Naczelnictwo z Londynu i przedstwiciele z wielu krajów. Owocnych obrad i do spotkania na jednym z harcerskich szlaków.

 

CZUWAJ!

 

Ryszard Urbaniak, hm

Sekretarz Chorągwi harcerzy w USA

Leave a Reply