Skip to main content
 Gala z okazji otwarcia wystawy zatytułowanej “Nicolaus Copernicus, Astronomer-Mathematician, 550th Jubilee”.
Wystawa ma miejsce w Amerykańsko Polskim Centrum Kulturalnym w Troy i będzie otwarta dla publiczności aż do 16 lutego, w godzinach od 12 do 6 po południu. Wstęp wolny.
Pomysłodawcą i realizatorem wystawy o Mikołaju Koperniku z okazji 550 Urodzin jest Amerykańsko Polskie Towarzystwo Kulturalne (APCS). Komitet Organizacyjny to nastepujące osoby: Danuta Gurne, Zofia Duniec-Dmuchowski, Ewa Gala, Zdzisława E. Gomul, Anna Kubina i Barbara Slominski – członkinie Amerykańsko Polskiego Towarzystwa Kuturalnego w Troy.
Wśród przybyłych spotkałam wielu znanych polonijnych działaczy. Byli przedstawiciele KPA, ZHP, PNA, Filareci, nauczycielki ze szkół jęz. polskiego, National Polish American Sports Hall of Fame, Polonia w AA, FPA, Polish Media Center przy Polskim Instytucie w OLS. Profesorowie – Polacy z Oakland University, Karen Majewski były burmistrz Hamtramck, Konsul Honorowy RP w Detroit Rick Walawender, dyrektorzy APCS, i wielu innych dostojnych gości. Głównym mówcą był prof. Paweł Marcinek z Oakland University w Rochester Hills, MI.
Konsul Honorowy RP w Detroit Rick Walawender podczas wystąpienia powiedział:
“Niektórzy kwestionują, czy Mikołaj Kopernik był Polakiem, czy Niemcem? Musimy wiedzieć, jak odpowiedzieć i uczyć wątpiących.
Kopernik kilka razy w sposób bardzo zdecydowany i jasny zadeklarował swoją narodowość.
Na przykład, w Olsztynie, gdy Krzyżacy próbowali zająć zamek, Kopernik odmówił poddania się i zdołał zorganizować skuteczną obronę. To właśnie wtedy napisał list do króla Zygmunta I Starego, z prośbą o pomoc wojskową dla oblężonych. W liście tym
napisał, że będzie bronił Olsztyna przed Krzyżakami nawet z narażeniem swojego życia, bo jest wiernym poddanym króla polskiego. Innymi słowy, Kopernik wolałby umrzeć niż oddać zamek wrogowi Polski. Zgodne działania miały wpływ na wynik
konfrontacji – Polacy wygrali.
Z całą pewnością Kopernik był wielkim polskim patriotą.”
Otwarcie wystawy poprzedził fortepianowy koncert prof. Kazimierza Brzozowskiego.
Uroczystość poprowadziła Barbara Lemecha.

Leave a Reply