Skip to main content
Polonia

Komitet Członków PACFCU

By October 21, 2009No Comments10 min read
Szanowni Członkowie Polskiej Unii Kredytowej
W nawiązaniu do ostatniego Newsletter, który został wysłany do członków unii kredytowej wyjaśniamy, że nasz apel nie jest atakiem na pracowników, ani na 30letni dorobek naszej unii kredytowej.
W poprzednich wydaniach Tygodnika Polskiego przedstawiliśmy zarzuty i oszustwa jakich dopuściła się Anita Dul oraz postawiliśmy pytania Komisji Nadzorczej, oczekując  odpowiedzi. Przypominamy, że Anita Dul pełni stanowisko Szefa Operacji (COO) wbrew obowiązującemu prawu unijnemu. Aby pełnić taką funkcję w jakiejkolwiek unii, wymagany jest staż pracy w instytucji o tym profilu. Anita Dul nie przepracowała ani jednego dnia w żadnej unii, a obecne stanowisko objęła dzięki poparciu swoich niedoświadczonych kolegów, którzy zasiedli w radzie dyrektorów poprzez sterowane przez Anitę Dul i Joannę Ostentoski wybory w 2008 roku. Objęcie przez nią pozycji menadżera w unii jest świadomym działaniem, mającym na celu utrzymanie własnych firm i kontraktów, a jednocześnie zapewnienia sobie stałego dochodu ze stanowiska w unii. Anita Dul nie zamknęła swoich firm, co było warunkiem kontraktu w unii. Wręcz przeciwnie, otworzyła kolejne firmy, co pogłębiło konflikt interesów (conflict of interest). Kopie zarejestrowanych firm można zobaczyć na website www. forumdetroit.com a także na dostępnej dla wszystkich stronie internetowej www.michigan.gov. Kopie te, były również drukowane w ostanim numerze Tygodnika Polskiego.
Prowadzenie prywatnych firm mortgage i jednocześnie zarządzanie unią kredytową jest poważnym przestępstwem, pozostaje w konflikcie z prawem. Jest  niezgodne z przepisami NCUA ( Article XVI, Section 4). Unia kredytowa jest instytucją „not for profit”, jest zwolniona z płacenia podatków. W tej sytuacji, osoba Anity Dul, jak również Rada Dyrektorów popierająca ją, podważa wiarygodność unii wobec władz federalnych.
Zasięgnęliśmy opinii przedstawiciela jednostki nadrzędnej, który potwierdził, że  jest to bardzo poważne wykroczenie. Nasuwa się pytanie – dlaczego kontrole nie reagują na taki stan rzeczy?  Znalezienie odpowiedzi na to pytanie leży w interesie każdego członka unii.
Zarówno unijny Newsletter, radio Różalskiego, prywatne tłumaczenia niewinności dyrektorów unii i pani Dul są skierowane na zbagatelizowanie sprawy i dalszą bezkarność kręcenia własnych interesów pod szyldem PACFCU.
Ludzi, którzy szukają prawdy w obronie interesów wszystkich członków nazywa się buntownikami i wichrzycielami. Płaci się Różalskiemu z naszych funduszy za oczernianie ludzi, którzy domagają się prawdy. Płaci się Joannie Ostentoski za spędzanie czasu poza unią kredytową i prowadzenie akcji obrony Anity Dul. Płaci się jej także za szukanie list z nazwiskami osób domagających się zebrania nadzwyczajnego. Przedstawiciele unii nie podjęli nigdy rzetelnej rozmowy i próby wyjaśnienia istniejących problemów. W zamian natomiast nazywają swoich członków „niedoinformowanymi krytykami”. Komisja Nadzorcza i Rada Dyrektorów miały 33 lata na informowanie i rzetelne przedstawianie sytuacji w unii. Niedoinformowanie wynika więc z błędów popełnianych przez zarząd, a nie przez członków. Zamiast wyjaśnień i prawdy unia szuka „winowajców” i niszczy zaufanie członków do ich własnej instytucji.
Z ostatniego Newsletter dowiadujemy się o wzroście opłat za serwisy. Czy można było kiedykolwiek zadać pytanie w tej sprawie na forum publicznym i uzyskać odpowiedź? O takich rzeczach się milczy, a my domagamy się rzetelnej dyskusji i prawdy. Podtrzymujemy więc działania zmierzające do zwołania nadzwyczajnego zebrania członków, w celu dokonania osobowych zmian w Radzie Dyrektorów i odwołania ze stanowiska COO pani Anity Dul.
Drodzy członkowie, upłynął rok od rządów A. Dul i przychylnej jej dyrekcji, a już namacalnie widać zmiany na gorsze. Oprocentowanie na kontach jest coraz niższe, certyfikaty są na śmiesznych procentach, oprocentowania pożyczek wcale nie są atrakcyjne w porównaniu z innymi bankami. Ostatnio pani Dul podniosła opłaty w unii, o czym członkowie zostali poinformowani w Newsletter wraz z informacjami o dorobku unii, któremu bezpodstawnie przypisuje swoje zasługi. Tyle osiągnięć, tyle zysków! Dlaczego więc nie mamy lepszych procentów i tańszych usług? Na co idą nasze pieniądze? Kto zdecydował, że najlepszą formą wydawania pieniędzy są błazenady typu ostatniego „pikniku dla członków”? Pani Dul urządziła zabawę zapraszając dwie orkiestry, serwując lody… Skorzystała z tego szaleństwa garstka ludzi i niekompetentnych dyrektorów.
Nasza unia powoli przekształca się w bank, traci swoje podstawowe założenie, jakim jest  dobro i zyski członków.
Mamy całą listę faktów, wskazujących na to, jak A. Dul niszczy dorobek unii kredytowej. Chroni osobę, która wyniosła mnóstwo tajnych dokumentów, łącznie z numerami Social Security wszystkich pracowników. Osobę tę dopuściła do wszystkich informacji. Dul, nie mając czasu na zajmowanie się pracą w unii godzinami przesiaduje za zamkniętymi drzwiami, nie dając pracownikom możliwości kontaktu ze sobą i nie pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zatrudniła swojego współpracownika z własnej firmy A. Leszczyńskiego w Hamtramck, na stawce znacznie większej niż zarobki pracowników unii z wieloletnim stażem. Wykorzystuje czas na kombinacje i prowadzenie własnych biznesów, zamiast reprezentować nasze interesy. Wydaje się być osobą o wątpliwych zasadach uczciwości; niekompetentna, nie tolerująca sprzeciwu i co najważniejsze działająca wbrew statusowi unii.
Czy członkowie polskiej unii kredytowej PACFCU zauważyli, że w ciągu ostatniego roku tzw. delinquencies, czyli nie płacone pożyczki wzrosły o 35.8% z kwoty $955,276.00 w marcu 2008 do $1,601.531 w marcu 2009.
Podkreślamy, że mamy pełne prawo do zwołania zebrania nadzwyczajnego i wyboru nowej Rady Dyrektorów.
Chcemy jeszcze raz podkreślić, że Komitet Członków nie powstał po to, aby zniszczyć unię lub przejąć władzę. Rolą Komitetu jest zaprowadzenie porządku w unii, a nadrzędnym celem jest dobro wszystkich nas, członków.
Z poważaniem
Komitet Czlonkow PACFCU
P.O. Box 2377
Birmingham, MI 48012-2377
pacfcureformcommittee@gmail.com
tel. 248-881-7221

Szanowni Członkowie Polskiej Unii Kredytowej

W nawiązaniu do ostatniego Newsletter, który został wysłany do członków unii kredytowej wyjaśniamy, że nasz apel nie jest atakiem na pracowników, ani na 30letni dorobek naszej unii kredytowej.

W poprzednich wydaniach Tygodnika Polskiego przedstawiliśmy zarzuty i oszustwa jakich dopuściła się Anita Dul oraz postawiliśmy pytania Komisji Nadzorczej, oczekując  odpowiedzi. Przypominamy, że Anita Dul pełni stanowisko Szefa Operacji (COO) wbrew obowiązującemu prawu unijnemu. Aby pełnić taką funkcję w jakiejkolwiek unii, wymagany jest staż pracy w instytucji o tym profilu. Anita Dul nie przepracowała ani jednego dnia w żadnej unii, a obecne stanowisko objęła dzięki poparciu swoich niedoświadczonych kolegów, którzy zasiedli w radzie dyrektorów poprzez sterowane przez Anitę Dul i Joannę Ostentoski wybory w 2008 roku. Objęcie przez nią pozycji menadżera w unii jest świadomym działaniem, mającym na celu utrzymanie własnych firm i kontraktów, a jednocześnie zapewnienia sobie stałego dochodu ze stanowiska w unii. Anita Dul nie zamknęła swoich firm, co było warunkiem kontraktu w unii. Wręcz przeciwnie, otworzyła kolejne firmy, co pogłębiło konflikt interesów (conflict of interest). Kopie zarejestrowanych firm można zobaczyć na website www. forumdetroit.com a także na dostępnej dla wszystkich stronie internetowej www.michigan.gov. Kopie te, były również drukowane w ostanim numerze Tygodnika Polskiego.

Prowadzenie prywatnych firm mortgage i jednocześnie zarządzanie unią kredytową jest poważnym przestępstwem, pozostaje w konflikcie z prawem. Jest  niezgodne z przepisami NCUA ( Article XVI, Section 4). Unia kredytowa jest instytucją „not for profit”, jest zwolniona z płacenia podatków. W tej sytuacji, osoba Anity Dul, jak również Rada Dyrektorów popierająca ją, podważa wiarygodność unii wobec władz federalnych.

Zasięgnęliśmy opinii przedstawiciela jednostki nadrzędnej, który potwierdził, że  jest to bardzo poważne wykroczenie. Nasuwa się pytanie – dlaczego kontrole nie reagują na taki stan rzeczy?  Znalezienie odpowiedzi na to pytanie leży w interesie każdego członka unii.

Zarówno unijny Newsletter, radio Różalskiego, prywatne tłumaczenia niewinności dyrektorów unii i pani Dul są skierowane na zbagatelizowanie sprawy i dalszą bezkarność kręcenia własnych interesów pod szyldem PACFCU.

Ludzi, którzy szukają prawdy w obronie interesów wszystkich członków nazywa się buntownikami i wichrzycielami. Płaci się Różalskiemu z naszych funduszy za oczernianie ludzi, którzy domagają się prawdy. Płaci się Joannie Ostentoski za spędzanie czasu poza unią kredytową i prowadzenie akcji obrony Anity Dul. Płaci się jej także za szukanie list z nazwiskami osób domagających się zebrania nadzwyczajnego. Przedstawiciele unii nie podjęli nigdy rzetelnej rozmowy i próby wyjaśnienia istniejących problemów. W zamian natomiast nazywają swoich członków „niedoinformowanymi krytykami”. Komisja Nadzorcza i Rada Dyrektorów miały 33 lata na informowanie i rzetelne przedstawianie sytuacji w unii. Niedoinformowanie wynika więc z błędów popełnianych przez zarząd, a nie przez członków. Zamiast wyjaśnień i prawdy unia szuka „winowajców” i niszczy zaufanie członków do ich własnej instytucji.

Z ostatniego Newsletter dowiadujemy się o wzroście opłat za serwisy. Czy można było kiedykolwiek zadać pytanie w tej sprawie na forum publicznym i uzyskać odpowiedź? O takich rzeczach się milczy, a my domagamy się rzetelnej dyskusji i prawdy. Podtrzymujemy więc działania zmierzające do zwołania nadzwyczajnego zebrania członków, w celu dokonania osobowych zmian w Radzie Dyrektorów i odwołania ze stanowiska COO pani Anity Dul.

Drodzy członkowie, upłynął rok od rządów A. Dul i przychylnej jej dyrekcji, a już namacalnie widać zmiany na gorsze. Oprocentowanie na kontach jest coraz niższe, certyfikaty są na śmiesznych procentach, oprocentowania pożyczek wcale nie są atrakcyjne w porównaniu z innymi bankami. Ostatnio pani Dul podniosła opłaty w unii, o czym członkowie zostali poinformowani w Newsletter wraz z informacjami o dorobku unii, któremu bezpodstawnie przypisuje swoje zasługi. Tyle osiągnięć, tyle zysków! Dlaczego więc nie mamy lepszych procentów i tańszych usług? Na co idą nasze pieniądze? Kto zdecydował, że najlepszą formą wydawania pieniędzy są błazenady typu ostatniego „pikniku dla członków”? Pani Dul urządziła zabawę zapraszając dwie orkiestry, serwując lody… Skorzystała z tego szaleństwa garstka ludzi i niekompetentnych dyrektorów.

Nasza unia powoli przekształca się w bank, traci swoje podstawowe założenie, jakim jest  dobro i zyski członków.

Mamy całą listę faktów, wskazujących na to, jak A. Dul niszczy dorobek unii kredytowej. Chroni osobę, która wyniosła mnóstwo tajnych dokumentów, łącznie z numerami Social Security wszystkich pracowników. Osobę tę dopuściła do wszystkich informacji. Dul, nie mając czasu na zajmowanie się pracą w unii godzinami przesiaduje za zamkniętymi drzwiami, nie dając pracownikom możliwości kontaktu ze sobą i nie pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zatrudniła swojego współpracownika z własnej firmy A. Leszczyńskiego w Hamtramck, na stawce znacznie większej niż zarobki pracowników unii z wieloletnim stażem. Wykorzystuje czas na kombinacje i prowadzenie własnych biznesów, zamiast reprezentować nasze interesy. Wydaje się być osobą o wątpliwych zasadach uczciwości; niekompetentna, nie tolerująca sprzeciwu i co najważniejsze działająca wbrew statusowi unii.

Czy członkowie polskiej unii kredytowej PACFCU zauważyli, że w ciągu ostatniego roku tzw. delinquencies, czyli nie płacone pożyczki wzrosły o 35.8% z kwoty $955,276.00 w marcu 2008 do $1,601.531 w marcu 2009.

Podkreślamy, że mamy pełne prawo do zwołania zebrania nadzwyczajnego i wyboru nowej Rady Dyrektorów.

Chcemy jeszcze raz podkreślić, że Komitet Członków nie powstał po to, aby zniszczyć unię lub przejąć władzę. Rolą Komitetu jest zaprowadzenie porządku w unii, a nadrzędnym celem jest dobro wszystkich nas, członków.

Z poważaniem

Komitet Czlonkow PACFCU

P.O. Box 2377

Birmingham, MI 48012-2377

pacfcureformcommittee@gmail.com

tel. 248-881-7221

Leave a Reply