Skip to main content
ArchivesPolonia

“Jeden Dzień. Polska, jaką pamiętam” – Polonijny KONKURS LITERACKI

By February 20, 2014November 16th, 2022No Comments2 min read

Favoryta.com – oficyna autorów publikujących we własnym zakresie (self-publishing), wraz z honorowymi patronami ogłasza Konkurs Literacki na temat „Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam.”.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania twórczością literacką w języku polskim oraz wzmocnienie integracji całej społeczności polonijnej na świecie poprzez wspólną refleksję nad istotą naszych polskich korzeni.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma zasięg ogólnopolonijny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy są polskimi emigrantami, pod warunkiem ukończenia przez nich 18 lat. Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie osoby, które jeszcze nigdy nie opublikowały swoich prac. DOZWOLONE JEST ZGŁOSZENIE TYLKO JEDNEGO UTWORU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU.

TERMIN ZGŁASZANIA UTWORÓW
Konkurs trwa od 1 marca 2014r. Zgłaszane dzieła muszą być złożone do 1 maja 2014 r. Z uwagi na prawdopodobieństwo spłynięcia dużej ilości zgłoszeń tuż przed zamknięciem konkursu, zachęcamy do nadsyłania prac w odpowiednio wcześniejszym terminie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

Do konkursu przyjmowane będą prace już publikowane i jeszcze nie publikowane.
Zgłoszenia do konkursu muszą zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail. Nazwa dokumentu powinna zawierać wyłącznie imię i nazwisko autora utworu (np: Jan Nowak.doc; Jan_Nowak.docx; jannowak.doc).

FORMAT I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Utwory muszą być składane wyłącznie w postaci cyfrowej, w formacie Microsoft Word .DOC lub .DOCX i przesłane jako załącznik na następujący adres: e-mail: office@favoryta.com. W tytule wiadomości należy wpisać: JEDEN DZIEN – konkurs.

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH „Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam”.
Dla każdego z nas, Polaków mieszkających poza krajem, ojczyzna oznacza co innego, inne przeżycia, inne obrazy, inne historyczne i życiowe doświadczenia… inny dzień. Dla jednych mógł to być dzień ślubu (a może rozwodu?), dla innych dzień ukończenia szkoły, dzień narodzin dziecka, dzień w którym byliśmy świadkami historycznej chwili, a może był to po prostu jakiś zwykły powszedni dzień podobny do wielu innych dni. Kiedy wspominamy Polskę, często nasze wspomnienia biegną do właśnie takiego jednego dnia, i dla nas na emigracji ten jeden dzień staje się dniem szczególnie bliskim. Uchwyćmy ten dzień i tym samym uchwyćmy to, jaka jest Polska jaką pamiętamy!

https://favoryta.com/Favoryta - konkurs literacki

Leave a Reply