Skip to main content
ArchivesPolonia

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele,

By October 27, 2019November 12th, 2022No Comments3 min read

zbliża się data uroczystego świętowania 115 lat tradycji wydawniczych Tygodnika Polskiego, w imieniu organizatorów Koła Przyjaciół naszego pisma zapraszam do wspólnej zabawy w dniu 16 listopada w Sali Centrum Kulturalnego w Troy. Będzie podany obiad a do tańca zagra zespól „ONI”. Cena biletu 65 dolarów od osoby. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie i w ogłoszeniach na stronach angielskich.

Dlaczego warto być w tym dniu z nami?

W tym roku minęło 115 lat od ukazania się pierwszego numeru „Dziennika Polskiego” (dzisiaj Tygodnika Polskiego). 4 marca 1904 roku Dziennik Polski staje się pierwszą etniczną gazetą w Detroit. Wśród pierwszych redaktorów pojawiają się takie nazwiska, jak: W. Halicki, B.M. Zieliński, Joseph Karasiewicz, Franciszek Barc, W. Barr, Stanislaus Trojanowski, M. Gmernicki, Artur Waldo, J. Ostrowski czy Stanley Krajewski, którego miałam zaszczyt poznać w 2013 roku i przeprowadzić wywiad dla czytelników Tygodnika Polskiego.

W naszej gazecie autorskie teksty zamieszczali znani dziennikarze i publicyści. Przywołam mało znany fakt, że pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej Bolesław Wieniawa Długoszowski, w czasie swojego pobytu w USA, peł¬nił m.in. obo¬wiąz¬ki re¬dak¬to¬ra na¬czel¬ne¬go “Dzien¬ni¬ka Pol¬skie-go” w De¬tro¬it.

Zachęcamy Czytelników i ponawiamy nasz prośby o przekazywanie do naszej redakcji opinii, uwag i propozycji dotyczących publikowanych treści oraz pomysłów na uatrakcyjnienie gazety. W naszej społeczności w Michigan obserwuje się coraz mniejsze zainteresowanie sprawami Polonii. Jesteśmy jedynym polonijnym pismem w Michigan publikującym w języku polskim oraz angielskim informacje i treści dotyczące Polonii, Polski i USA. Dzięki temu, że Tygodnik Polski jest dwujęzyczny mamy szanse pozyskania czytelników nie czytających po polsku, ale zainteresowanych polskimi i polonijnymi sprawami.
Największym naszym problemem jest spadająca liczba reklamodawców oraz sponsorów. Nasza przyszłość zależy od osób, które rozumieją potrzebę istnienia mediów polonijnych, gwaranta utrzymania polskiej tożsamości, kultury i języka.

Obok szeregu funkcji jakie pełnią media polonijne, funkcja dokumentacyjna jest nieoceniona. Niestety, Dziennik Polski/Tygodnik Polski, jak do tej pory nie doczekał się historycznego opracowania. Media polonijne w Stanach Zjednoczonych – ich historia i teraźniejszość – to bardzo bogaty i rozległy temat badawczy.

Wszystkie archiwalne wydania Dziennika Polskiego/Tygodnika Polskiego kilka lat temu zostały przekazane do archiwum Polonii w Orchard Lake. Trudno powiedzieć, kiedy Tygodnik Polski doczeka się skatalogowania. W tym miejscu chcę podzielić się z Czytelnikami trudnościami na jakie napotykałam szukając archiwalnych wydań, dotyczących, szczególnie mnie interesującego, okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wiadomo, że detroicka Polonia brała czynny udział w procesie walki o niepodległość Polski. Co działo się z powracającymi do Detroit żołnierzami Armii Hallera? Na wiele takich i innych pytań, można byłoby znaleźć odpowiedź w Dzienniku Polskim. Ale, chyba długo jeszcze dostępu do tego nie będzie w archiwum Polonii w O.L.

Do najważniejszych spraw z jakimi musi się zmierzyć Polonia, jest nie tylko utrzymanie mediów polonijnych, ale też wypracowanie przez organizacje jasnych celów działania na przyszłość, które uwzględniałyby potrzeby Amerykanów polskiego pochodzenia, zwłaszcza młodego pokolenia zainteresowanego własną tożsamością.
Z serdecznym pozdrowieniem i zaproszeniem do wspólnej radosnej zabawy.

Alicja