Skip to main content
ArchivesPolonia

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Uroczystości w Orchard Lake Schools

By August 16, 2017November 12th, 2022No Comments4 min read

W Kaplicy Matki Bożej z Orchard Lake, 22 czerwca 2016 roku, zgromadzili się wierni by wspólnie dziękować za Kościół i wszelkie łaski, jakimi Bóg obdarzył Polskę . Uroczystości w Orchard Lake wpisują się w centralne obchody jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, obchodzone w USA.

Mszy św. dziękczynnej przewodniczył polskiego pochodzenia arcybiskup Miami Thomas Wenski. Współcelebrantami byli: arcybiskup Detroit Allen Vigneron, bp Thomas Paprocki z Diecezji Springfield w Illinois, bp David John Walkowiak z diecezji Grand Rapids, bp Francis R. Reiss z Detroit, bp Witold Mroziewski z Diecezji Brooklyn, Msgr. Kanclerz/Rektor Orchard lake Schools Thomas Machalski, emerytowany kardynał Adam Maida, księża profesorowie z Seminarium św.św. Cyryla i Metodego oraz wielu polskich kapłanów przybyłych z różnych zakątków USA. Homilię w języku angielskim wygłosił arcybiskup Wenski, a w języku polskim bp Mroziewski. Obaj kapłani podkreślili istotę Chrztu Polski dla polskiego narodu, bez względu gdzie przyszło żyć, czy w kraju nad Wisłą czy poza krajem. – Zawsze jesteś Polakiem, jeśli masz polskie korzenie – mówił arybiskup Thomas Wenski.

Dzieje chrześcijaństwa oraz polskiej państwowości są ze sobą ściśle związane. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I było jednym z najistotniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Przez chrzest Polska stała się częścią zachodnioeuropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej oraz znalazła się w kręgu kultury łacińskiej. Trzeba jednak podkreślić, że w późniejszych latach właśnie na terenie Rzeczypospolitej żyli razem chrześcijanie tradycji łacińskiej i greckiej, zachodniej i wschodniej, katolicy i protestanci. Począwszy od chrztu Polski Kościół i chrześcijaństwo splotły się nierozerwalnie z polską tożsamością oraz państwowością, co było szczególnie widoczne w czasach zagrożenia i utraty niepodległości. Kościół katolicki był przez wieki nośnikiem nie tylko wiary, ale również polskości, szczególnie w ostatnich trudnych dla Polski wiekach.Współczesnymi symbolami przenikania się polskości oraz katolicyzmu są wielkie postacie – św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.

O znaczeniu Chrztu Polski pisze ks. prof. Francis B. Koper z Orchard Lake Schools, artykuł publikujemy na str. 8 , zapraszam do lektury.
Mszę św. poprzedził koncert znanego kompozytora i pianisty Jarosława Gołębiowskiego z Chicago. Artysta wykonał własne kompozycje, w których zawarł religijne elementy muzyki Chopina. Piękny koncert, unikatowe kompozycje.
Uroczystej oprawy Mszy św. nadali zaproszeni goście księża oraz Chór Filaretów, przedstawiciele ZHP i zespół tańca folklorystycznego z Wyandotte „Rogalin”. Wśród przybyłych na uroczystości można było zauważyć wielu znanych działaczy i zasłużonych osób dla polonijnego środowiska, również spoza Michigan.

Ważnym wydarzeniem dla Orchard Lake Schools, a także dla wiernych, było poświęcenie nowej Kaplicy Św. Jana Pawła II, umiejscowionej w Kaplicy Matki Bożej z Orchard Lake. Dekret o powołaniu Kaplicy odczytał miejscowy arcybiskup Allen Vigneron, a poświęcenia dokonał kardynał AdamMaida. Ksiądz Kanclerz Machalski podkreślił rolę bp. Reiss w ustanowieniu nowej Kaplicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II. W Kaplicy znajdują się pierwszego stopnia relikwie Świętego – skrawek sutanny z kroplą Jego krwi, którą miał na sobie w dniu zamachu, 13 maja 1981 roku. Relikwie są umieszczone w specjalnie wybudowanym marmurowym ołtarzu. Relikwie mają przypominać o nieustającej obecności wśród nas świętych i błogosławionych. W tym przypadku mają uświadamiać pewną więź między nami, możliwość bliskości ze świętym Janem Pawłem II. W tradycji Kościoła istotne jest przekonanie, że święci orędują za nami w niebie. Modlitwa przy ich relikwiach i zwyczaj ich całowania staje się wyrazem pokory, wdzięczności, i naszej pobożności — w ten sposób uświadamiamy sobie też, że jest to znak obecności innej rzeczywistości. Dodam jeszcze, że Kaplica Matki Bożej z OL jest otwarta każdego dnia.
W Polsce narodowe obchody 1050 lat Chrztu Polski będą trwać do listopada 2016 roku. 3 maja 2016 r. na Jasnej Górze został ponowiony Akt oddania Polski Matce Bożej, zaś w październiku 2016 r. planowana jest jubileuszowa Pielgrzymka Narodowa wiernych z Polski do Rzymu.

Alicja Karlic

Leave a Reply