Skip to main content
The Week in Pictures

ZHP na Święto Niepodległości Polski

By November 21, 2022No Comments2 min read
Jest już tradycją, że Zarząd Obwodu ZHP na stan Michigan zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości. Bankiet Niepodległości Polski odbył się 13 listopada 2022. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego uczestnictwa we Mszy św., celebrowanej przez ks. Jana Michalskiego proboszcza polskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts.
Dzisiaj z czcią wspominaliśmy bojowników o wolność Polski, a w szczególności tych, którzy zapłacili najwyższą cenę – ofiarę życia. Prowadząca uroczystość druhna Iwona Jędrzejczak przypomniała, że Generał Haller był harcerzem i pomagał tworzyć jednostki harcerskie we Lwowie, potem był dowódcą Armii Błękitnej a w 1920 roku został wybrany przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił tę służbę przez trzy lata. Dla harcerzy jest to szczególnie ważne, ponieważ generał Haller wniósł szczególny wkład w stworzenie krzyża harcerskiego, proponując połączenie w nim motywu krzyża maltańskiego i polskiego krzyża Virtuti Militari z umieszczoną w środku lilijką symbolizującą czystość. Znajdujące się na poziomych ramionach krzyża hasło: „Czuwaj”, stało się organizacyjnym zawołaniem ruchu harcerskiego, symbolizującym stałą gotowość jego członków do pracy społecznej i walki o Polskę.
Rola gen. Józefa Hallera w kształtowaniu polskiego skautingu-harcerstwa była olbrzymia. Jego wychowankowie zasilili Drużyny Sokole, pierwsze drużyny harcerskie oraz bataliony I i II Brygady Legionów.
“Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by wreszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone.” – gen. Józef Haller.

Leave a Reply

Close Menu