Skip to main content
Odwiedziliśmy z kamerą szkołę jęz. polskiego im.  Adama Mickiewicza w Sterling Heights. Było to tuż przed Bożym Narodzeniem, w każdej klasie uczniowie wraz z nauczycielem dzieli się opłatkiem, przybył św. Mikołaj, były prezenty… Takie spotkania są troską o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Gratulacje dla nauczycieli oraz rodziców!

Leave a Reply