Skip to main content
ArchivesPolonia

Wciąż jeszcze tym żyjemy

By August 16, 2016November 12th, 2022No Comments6 min read


Alicja Karlic – Przebieg Światowych Dni Młodzieży obserwowałam w internecie, zarówno transmisję Mszy św. jak i spotkania z Papieżem udostępniły RadioWatykańskie, a także Gazeta Krakowska. Śledziłam również wydarzenia na FB. Mnóstwo zdjęć dokumentujących radość pielgrzymów, ale i zatopienie w modlitwie. Były to wzruszające momenty, tym bardziej, że Kraków wraz z całą Polską byli gospodarzami Światowych Dni Młodzieży.
Ks. proboszcz Andrzej Maślejak SChr pielgrzymował wraz z grupą 17 osób z mojej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Heights. Poprosiłam Go o podzielenie się wrażeniami oraz przekazanie nam głównych przesłań Ojca Świętego, skierowanych do młodzieży, ale myślę, że i do nas wszystkich.

Ks. Andrzej Maślejak – Kilka dni temu wróciłem ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, cieszę się, że tam byłem i mogłem na żywo obserwować entuzjazm wiary. W atmosferze tam panującej – braterstwa, jedności, przyjaźni i wzajemnej życzliwości, ci młodzi ludzie świadczyli, że łączy nas jeden Duch i jedna wiara. A miałem możliwość, choćby w tramwaju, spotykać ludzi z różnych zakątków świata zauroczonych Polską, ludzi z Malezji, Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii … Wszyscy oni przybyli po to, by zamanifestować swoją wiarę. Podobała mi się organizacja tych dni. Młodzi ludzie z całego świata przybyli najpierw do wszystkich diecezji Polski, byli goszczeni przez parafian danych wspólnot, uczestniczyli w programach katechetycznych, koncertach muzyki i pieśni religijnej. Wspomnę taki bliski mi przykład ze Starego Sącza, gdzie mieszka moja rodzina. Tam podejmowano Włochów. Obydwie moje siostry użyczyły pielgrzymom swoich domów. Ci młodzi ludzie mogli na żywo obserwować życie tamtejszych społeczności, w tym życie religijne. Zawiązały się przyjaźnie, dzielono się wiarą. Syn mojej siostry bardzo żałował, że goście nie mogli pozostać dłużej i w pewnym czasie wyjechali do Krakowa, centralnego miejsca Światowych Dni Młodzieży 2016.
I my, grupa pielgrzymów z naszej parafii, mieliśmy szczęście doświadczyć tych wielkich Dni. Kraków stał się miastem innym niż normalnie, wypełnionym mnóstwem młodych ludzi, radością i entuzjazmem. To był piękny Kraków. Korzystaliśmy z katechez w języku angielskim. Katechezy, obok Festiwalu Młodych i Wydarzeń Centralnych, są nieodłączną częścią Światowych Dni Młodzieży. Celem katechez jest wprowadzenie pielgrzymów w temat Spotkania Młodych, w tym roku było to Boże Miłosierdzie: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Ponadto katechezy dają możliwość spotkania z hierarchami Kościoła. Na przykład uczestniczyliśmy w katechezie arcybiskupa Josepha Kurtz’a z Kentucky. Było to bardzo budujące, że młodzi zdawali sobie sprawę, kim jest Chrystus. Byliśmy w Tauron Arena w Mercy Centre, gdzie spotkało się około 20 tysięcy pielgrzymów biorących udział w katechezach, modlitwach uwielbienia, mszach św. i koncertach.
Przygotowane programy kształtowały duszę młodego człowieka, młodzi dawali bardzo ciekawe świadectwa. Mówili o tym, jak odnaleźli Boga. Pamiętam świadectwo biskupa Basel Yaldo z Iraku o prześladowanym kościele. Kościół zagrożony, ale silny, tak jak to było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Biskup prosił o modlitwę i pamięć.

A.K. – Dla uzupełnienia, dodam, że Islam przyszedł do Iraku dopiero w VII w, ale wtedy chrześciajanie już dobrze znali męczeństwo. Stało się ono nawet swego rodzaju charyzmatem Kościoła w Iraku, prześladowanego przez Persów, Arabów, Mongołów i Otomanów. Ich liturgia zna wiele hymnów ku czci męczenników. „To z tej duchowości czerpiemy siłę, aby trwać tu, gdzie jesteśmy” – mówił bp Basel Yaldo, biskup pomocniczy Bagdadu.

Ks. A.M. – Łagiewniki. Grób św. Faustyny, Brama Miłosierdzia. Nawiedziliśmy Sanktuarium św. Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia było tam mnóstwo pielgrzymów. Wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej na Błoniach z Papieżem Franciszkiem. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował bp. Grzegorz Ryś. Szczególnie uderzyło mnie rozważanie Stacji X – Jezus z szat obnażony. Przychodząc do miłosiernego Boga, stajemy przed Nim nadzy i prosimy Go by nas przyodział w nowego człowieka.
Czuwanie w Brzegach. Campus Misericordiae. Nasza młodzież spędziła na czuwaniu całą noc. Szedłem ponad 20 km z całym tłumem ludzi, którzy zdążali na Mszę św. z Papieżem. Około 2 milionów ludzi, można powiedzieć – morze ludzi.
Z przesłania Franciszka wyłania się troska Kościoła o młodego człowieka. Wiemy, że jest dużo zagrożeń. Papież apelował by młodzi zadbali o swoją wiarę, bo wiara jest życiem, siłą i mocą. Mogę powiedzieć, że Światowe Dni Młodzieży były zmaganiem się o duszę młodego człowieka, o przyszłość Kościoła i świata. Kościół wychodzi z prawdą, że Boga można poznać , można Nim żyć i o Nim świadczyć. Podkreślę tutaj świadectwo chrześcijanki z Syrii oraz innych, czuło się jaką wielką rolę pełni wiara w ich życiu.
Mamy Rok Miłosierdzia. Przesłanie św. Siostry Faustyny jest bardzo aktualne we współczesnym zagrożonym świecie. Sam hymn ŚDM Błogosławieni Miłosierni mówi nam o tym, że mamy być miłosiernymi jak Jezus. Mamy iść w tym kierunku zrozumienia człowieka, mamy być miłosierni. Światowe Dni Młodzieży można połączyć z tym o czym pisała Siostra Faustyna w Dzienniczku – iskra miłosierdzia wyjdzie z Polski. Podczas ŚDM w Krakowie widziało się, jak iskra miłosiernej miłości wychodziła. Najważniejsze, abyśmy jej nie zgasili, lecz z pomocą Ducha Świętego rozniecili ogień i nieśli go światu.
Z Ameryki przybyło na Światowe Dni Młodzieży do Polski ponad 40 tys. pielgrzymów. Świadczy to pięknie o postawie wiary w Stanach Zjednoczonych.

A.K. na-front-page– Dodam, że była to największa grupa amerykańskich pielgrzymów na ŚDM poza granicami Ameryki Płn.. Więcej młodych Amerykanów przybyło tylko do Denver w 1993 roku i do Toronto w 2002 roku. W ŚDM w Krakowie przeważała młodzież w wieku 18 do 30 lat. Podaje się, że 100 biskupów amerykańskich towarzyszyło młodzieży z USA. 13 z nich głosiło katechezy, m.in.: kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku, kardynał Seán O’Malley z Bostonu, czy znany już czytelnikom Tygodnika Polskiego arcybiskup Thomas Wenski z Miami. Głównym miejscem katechez dla Amerkanów była Tauron Arena w Krakowie, której gospodarzami na czas dni młodzieży w Krakowie byli Rycerze Kolumba.

Księdzu Andrzejowi serdecznie dziękuję za rozmowę.
Alicja

Leave a Reply