Skip to main content

W dniu 22.12.22druh Wojciech Stanek, z Wydziału Finansowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), poinformował nas, że otrzymaliśmy grant z tegorocznego konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) dla Polonii światowej. Jest to dokładnie kwota, o którą wnioskowaliśmy na projekt o nazwie: Modernizacja Harcerskiej Stanicy “Białowieża” w Deckerville, Michigan.

MSZ udziela pomocy finansowej organizacjom polonijnym na całym świecie na poprawę infrastruktury, która stanowi bazę lokalową dla organizacji czy stowarzyszeń, prowadzących działalność w zakresie kształtowania postaw i wiedzy w duchu polskich tradycji, kultury i języka.

Uradowała nas wiadomość, że uzyskaliśmy pierwsze miejsce spośród wszystkich wnioskujących do MSZ o takie i podobne fundusze. Niedawno grupa byłych i obecnych polskich harcerek i harcerzy oraz instruktorów, z wizją i zaangażowaniem, utworzyła Komitet Odbudowy Białowieży (kontynuując wysiłki grupy, która ponad 10 lat temu, podjęła ten trud).

Dzięki nowej kampanii marketingowej, Polonia i społeczność harcerska zebrały pokaźną sumę około 120 tysięcy dolarów, ale nie wystarczającą na duży remont „białowieskiej” kuchni. Te hojne donacje pozwoliły jednak na wykonanie profesjonalnych planów i realizację niektórych założeń projektu nowej kuchni.

W 2021 roku obecny komitet złożył wniosek do MSZ o pomoc i otrzymał 300 tysięcy złotych, co pozwoliło wyremontować spiżarnię, zainstalować chłodziarkę komercyjną oraz częściowo wyposażyć kuchnię.

Jak wcześniej zostało nadmienione, nasz wniosek na lata 2023 i 2024 został najwyżej oceniony spośród około 34 wniosków innych organizacji polonijnych na całym świecie.

Jest to dwuletnia dotacja: 1 mln zł przeznaczono na remont kuchni w 2023 r. oraz 850 tysięcy złotych na ukończenie projektów modernizacji budynku w 2024 r. Jest to jeden z największych  grantów przyznanych przez MSZ na lata 2023/2024.

Wiadomość o tej hojnej darowiźnie polskiego rządu napełnia nas dumą i wdzięcznością.

Druh Olek Kobylecki – przewodniczący Białowieskiego Komitet Odbudowy Bialowiezy tak mówi:

Grant ten wymagał od naszej Białowieskiej Komisji rygorystycznego procesu aplikacyjnego, rozpoczętego ponad dwa lata temu.  Mieliśmy szczęście, że po drodze otrzymaliśmy wskazówki od Związku Harcerstwa Polskiego w Londynie i ZHR w Polsce.  Inwestycja zapewni Białowieży nowoczesną kuchnię służącą polskiemu harcerstwu i przyszłym pokoleniom Polonii.

Warto zapamiętać, że członkami komisji pracującej nad złożeniem wniosku byli druhowie: Waldek Raczkowski, Franek Tymowski i Olek Kobylecki – profesjonaliści z różnych dziedzin, którzy od dziecka wychowywali się w harcerstwie, tu w Michigan; Białowieża i harcerstwo jest w ich sercu nadal. Druh Tymowski, menadżer projektu kuchennego, podkreśla, że kluczowym elementem w procesie aplikacyjnym był stosunek, kierunek i wspólny wysiłek otrzymany przez nasz komitet aplikacyjny od Okręgu ZHP w USA oraz od druhny Anety Machety, z ZHP International w Londynie (Przedstawiciel Naczelnictwa ZHP) oraz od druha Wojciecha Stanka ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Polsce (w oparciu o nasze partnerstwo z ZHR, opracowany został plan współpracy harcerskiej w obu krajach).

Jakże zdumiona byłaby grupa rodziców, członków ówczesnego Koła Przyjaciół Harcerstwa w Michigan, na początku lat 1960-tych, na wiadomość o wysokości grantu jaki otrzymaliśmy.

Oni wówczas z trudem zebrali pieniądze na zakup terenu, gdzie mogła powstać baza dla polskiego harcerstwa. Historia „Białowieży” i polskiego harcerstwa w Michigan podąża drogą poświęcenia, hojności i zaangażowania setek polonijnych wolontariuszy i ofiarodawców. Stanica Białowieska była zbudowana w 1964 roku. Na przestrzeni lat, dzięki zaangażowanym i hojnym członkom Polonii przeszła kilka renowacji, o czym trzeba pamiętać. Kuchnia w stanicy była kilka razy ulepszana, ale ostatecznie zdecydowano, że wymaga poważnego remontu, dostosowując ją do obecnych standardów.

A film documenting the condition of the existing kitchen

 Zbieranie funduszy, planowanie i projektowanie w ramach Komitet Odbudowy Bialowiezy miało miejsce w 2020 i 2021 roku.

W  kolejnych prezentacjach dla MSZ, współpracując z naszymi partnerami ZHR, gościliśmy w Białowieży delegację MSZ z Polski oraz przedstawicieli Konsulatu RP z Chicago. Na spotkaniu, 4 sierpnia goście zostali szczegółowo poinformowani o projekcie wraz ze zwiedzaniem terenuMyśmy natomiast otrzymali więcej szczegółów co do skompletowania naszego wniosku, aby oficjalnie ubiegać się o kolejne dofinansowanie na kontynuowanie remontu i unowocześnienia kuchni w 2023 roku oraz zakończenie innych projektów modernizacji budynku w 2024 roku.

Główna myśl złożonych wniosków wskazywała na plany nie tylko dotyczące kuchni i ulepszeń budowlanych dla obiektu pierwszej klasy, ale także wizji terenu „Białowieży”-  prawie 100 akrów – aby to miejsce najlepiej służyło polskiemu harcerstwu w Michigan oraz poza jego granicami.

Obozy, biwaki, zloty, zjazdy, kursy i inne wydarzenia polonijne, w pięknym naturalnym otoczeniu Białowieży w Michigan – mogą stanowić centrum kultury i tradycji dla harcerstwa, Polonii, i szerszej społeczności. A wszystko to, w celu inwestowania w przyszłość młodzieży polonijnej i polskiego harcerstwa. Wiemy że proces rozbudowy nastąpi stopniowo, ale obiecany grant jest wielkim krokiem naprzód.

Drawing/Design of the layout of the new kitchen.

Liczymy na realizację obecnych planów oraz na przyszłe wzajemne wsparcie i współpracę w zbliżających się projektach, budujących więź między Polską a Polonią.  Dziękujemy MSZ za  dotację i współpracę z nami.

Etap I – Kitchen Pantry Renovation Project began on August 7, 2022 and was completed on November 10, 2022. This video covers the work completed in the 4th quarter – October and November time period.

Za przykładem naszych poprzedników, którzy ciężko pracowali aby stworzyć lepszą przyszłość,  naszym dzieciom, włączmy się w realizację tych planów, wierząc że wspólnie odniesiemy sukces.

Anna Bańkowska, hm. Hufcowa Hufca Harcerek w Michigan, „Ziemia Rodzinna Członkini Komitetu Odbudowy Białowieży

Bialowieza Kuchnia – stan obecny

Leave a Reply