Skip to main content
ArchivesPolonia

Polonia w Michigan w Obronie Seminarium w Orchard Lake

By August 7, 2021November 12th, 2022No Comments5 min read


Dnia 1. lipca 2021 roku Rada Regentów kompleksu szkół Orchard Lake podjęła decyzję o zamknięciu w 2022 roku Seminarium Duchownego znajdującego się na terenie kampusu.
Zadaniem Seminarium było kształcenie księży do katolickich parafii zarówno polonijnych jak i amerykańskich na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Decyzja o likwidacji placówki była zaskoczeniem dla tutejszej Polonii, tym bardziej że podjęta zastała arbitralnie przez Radę Regentów, bez żadnych konsultacji z organizacjami polonijnymi – po prostu ogłoszono ją w prasie.

Jako Polacy i członkowie amerykańskiej Polonii uważamy tę dyrektywę za skandaliczną i lekceważącą naszą społeczność, której współobywatele kupili przed ponad stu laty posiadłość Orchard Lake z przeznaczeniem właśnie na seminarium.
Nie wszyscy Polacy w Ameryce a nawet w Michigan zdają sobie sprawę jak ważnym kompleksem polskiej kultury, historii i tożsamości był i ciągle jeszcze jest ośrodek w Orchard Lake. Zainteresowanych odsyłamy do biblioteki lub do internetu do strony Polskiej Misji.
Wypada tu jedynie wspomnieć, że seminarium zostało założone jeszcze w roku 1883 w Detroit przez niezwykłego człowieka z pasją i wiarą- księdza Józefa Dąbrowskiego, który rozumiał jak ważne jest poczucie tożsamości, tradycji i wiary w nowej ojczyźnie polskich emigrantów. Po śmierci księdza Dąbrowskiego jego godny następca ksiądz Buhaczkowski kontynuował jego dzieło. W 1909 roku zakupił posiadłość Orchard Lake i przeniósł wszystkie instytucje z przemysłowego Detroit do nowego pięknego i spokojnego miejsca
Orchard Lake był i jest ośrodkiem, z którego Polonia mogła być dumna. Przez lata swego istnienia rozwijano działalność edukacyjną, naukową, kulturalną i dokumentacyjną, gromadząc dokumenty, zbiory i pamiątki po wielkich (i zwykłych) Polakach a także cenne dzieła sztuki i cenne archiwalia o niesamowitej wartości historycznej. Seminarium wykształciło około 3 tysięcy księży i profesorów oraz 15 tysięcy polonijnych liderów służących zresztą nie tylko Polonii.
Anonimowe rzesze polonijnych darczyńców wspierały pieniężnie działalność placówki. Przez lata hojni sponsorzy fundowali coraz to nowe obiekty na kampusie jak Kościół NMP, Kaplicę Seminaryjną, Grotę Maryjną, Polską Misję i inne.

Papież Jan Paweł II powiedział, że „..gdyby nie istniało Orchard Lake to koniecznie należałoby je stworzyć..”

Niestety ostatnimi laty nie dzieje się dobrze w Orchard Lake.
W założeniu cały ośrodek miał służyć Polonii tak jak i inne grupy etniczne mają swoje miejsca, które służą ich tradycji i kulturze. W dokumentach dostępnych na internecie podane są cele Orchard Lake Schools. Cytujemy: „To support and benefit Polish Studies and the Polish Cultural Mission …”
Nasuwają się więc pytania, na które Polonia będzie żądała odpowiedzi: Która z instytucji obecnych na kampusie (Polska Misja, Seminarium, Szkoły i College Orchard Lake) realizuje tę misję? Czy może w programach szkół jest OBOWIĄZKOWY lektorat języka polskiego, polskiej historii czy literatury? Nic takiego nie znaleźliśmy, ale może źle szukaliśmy.
Czy to znaczy, że zarządcy, bo przecież nie właściciele, chcą zlikwidować Seminarium, w którym księża między innymi opracowują polskie śpiewniki, w którym kształcą się polscy klerycy a rozbudowują szkoły, w których trudno zobaczyć to „pielęgnowanie polskości”?
Dlaczego odchodzi się od celów „Ojców Założycieli Seminarium?” Polonia poważnie się obawia, że to pierwszy krok do przejęcia majątku wartego miliony i na pewno do tego nie dopuści.
Jak już stwierdziliśmy jest wiele pytań, na które Rada Regentów będzie musiała Polonii odpowiedzieć.
Jako Polonia martwimy się również o spadek powołań i ich jakości oraz kłopoty kościelnej instytucji. Troszczymy się i obawiamy o przyszłość naszego Kościoła, która leży na sercu nas Polaków wychowanych w patriotyzmie, wierze i tradycji katolickiego dziedzictwa.
Ale jest też wśród nas silne przekonanie, że są w polonijnej wspólnocie wspaniali uczciwi księża, zdolni administratorzy i, że… „ludzi dobrej woli jest więcej”. Tacy księża, tacy ludzie muszą dojść teraz do głosu i….do rządów w Seminarium i ogólnie w kampusie Orchard Lake.
Jako Polacy, jako spadkobiercy dziedzictwa polskich pokoleń tworzących Orchard Lake:
* Sprzeciwiamy się kategorycznie zamknięciu Seminarium! Uważamy, że likwidacja Seminarium jest kolejnym już krokiem do likwidacji dziedzictwa polskiego w Orchard Lake a kto wie czy nie wrogiego przejęcia własności stworzonej przez pokolenia Polonii.
*Mamy przekonanie, że w interesie polskiej a także katolickiej społeczności USA leży istnienie Seminarium w Orchard Lake jako odnowionej placówki kształcącej kleryków o wysokim poziomie moralności i odznaczających się prawdziwym powołaniem.
* Żądamy od Rady Regentów, żeby we współpracy z Polonią i wiodącymi organizacjami polonijnymi, zatrudniono administratora (Kanclerza) wywodzącego się ze Polonii, z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem, który swym zaangażowaniem spowoduje rozwój Seminarium w kierunku zgodnym z misją założycieli Szkół Orchard Lake
* Domagamy się odpowiednio proporcjonalnego członkostwa w Radzie Regentów dla przedstawicieli Polonii rozumiejących interesy polskiej wspólnoty i dbających o zachowanie polskiego dziedzictwa

* Sprzeciwiamy się odejściu od idei „Ojców Założycieli”, którzy z myślą o SEMINARIUM założyli Ośrodek Orchard Lake
*Proponujemy rozpatrzenie przyjmowania kleryków z amerykańskich parafii i rozpropagowania szkoły.
* Domagamy się przejrzystości w prowadzonej przez zarząd działalności!
*Uważamy, że łatwo jest coś zburzyć, trudniej odbudować, ale najlepiej zacząć od naprawiania.
*Jeszcze raz kategorycznie żądamy od Rady Regentów, żeby odwołała decyzję o zamknięciu Seminarium!
Jeśli Państwo zgadzacie się z powyższymi postulatami, jeśli ważna jest dla Państwa polska kultura i tradycja, jeśli uważacie Państwo, że nie można zmarnować pracy i poświęcenia wielu pokoleń Polaków, jeżeli nie chcecie utraty polskości w Orchard Lake Schools i rozsprzedania polskiego dziedzictwa prosimy o poparcie naszej petycji.

Podpisy i dane osobowe zbieramy po zakończeniu mszy w lobby kościoła.

Dane osobowe będą służyć tylko do informowania Państwa o postępach i kolejnych krokach naszego protestu.

Założony został również email:
polskielobby@gmail.com