Skip to main content
ArchivesPolonia

List Prezydenta PAC do Prezydenta Bidena w sprawie zwiększonej rosyjskiej obecności wojskowej w pobliżu granicy z Ukrainą 22 grudnia, 2021

By December 20, 2021November 16th, 2022No Comments4 min read

Prezydent Joseph R. Biden
Biały Dom
1600 Pennsylvania Avenue NW
Waszyngton, DC, 20500

Szanowny Panie Prezydencie Biden;

Od wiosny tego roku Federacja Rosyjska znacznie zwiększyła swoją obecność wojskową w pobliżu granicy z Ukrainą. Obecnie istnieją doniesienia o prawie 200 000 żołnierzy grożących inwazją na Ukrainę. Oprócz tego wzmocnienia militarnego, Federacja Rosyjska rozpoczęła ofensywę dyplomatyczną, która ma na celu znaczącą rewizję istniejącej architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. W zeszłym tygodniu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało projekty dwóch traktatów, jednego ze Stanami Zjednoczonymi, a drugiego z NATO. Propozycja ta ma na celu umieszczenie Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów. Ponadto proponowany traktat z NATO zakazywałby członkom NATO, którzy byli członkami sojuszu przed majem 1997 r., stacjonowania wojsk w krajach, które weszły do NATO po tej dacie. Uniemożliwiłoby to NATO udzielanie skutecznej pomocy wojskowej Polsce, krajom bałtyckim, Rumunii i innym krajom, które przystąpiły do sojuszu po maju 1997 roku. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą śmiałą rosyjską ofensywą wojskową i dyplomatyczną.

Kongres Polonii Amerykańskiej (PAC) zdecydowanie sprzeciwia się tym rosyjskim propozycjom jako głęboko wrogim ideom demokracji, suwerenności i wolności. Uważamy, że pańska administracja nie powinna rozważać żadnych konsultacji z Rosją w oparciu o te dwa dokumenty, ponieważ sugerowałoby to, że bezpieczeństwo sojuszników NATO w Europie Środkowej i Wschodniej podlega negocjacjom. Tak nie jest. Ponadto Polska i sojusznicy ZE WSCHODNIEJ FLANKI NA TO powinni mieć pewność, że ich głos zostanie w pełni usłyszany w sprawie ewentualnych przyszłych rozmów z Rosją na temat Ukrainy i bezpieczeństwa regionu.

Kongres Polonii Amerykańskiej zdecydowanie popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. W związku z poważnym zagrożeniem ze strony Rosji uważamy, że Ukraina powinna otrzymać znaczną i natychmiastową pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych i NATO. Powinno to obejmować znaczną wojskową pomoc finansową, a także bezpośrednią pomoc w postaci broni i technologii wojskowych najbardziej potrzebnych Ukrainie do obrony, w tym pocisków przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Stany Zjednoczone nie powinny porzucać Ukrainy w obliczu zagrożenia, które zagraża kontynuacji jej niepodległego istnienia. Obawiamy się również, że atak na Ukrainę może przerodzić się w większy konflikt. Uważamy zatem, że zwiększenie obecności wojsk USA i NATO w Polsce i innych sojusznikach ze wschodniej flanki służyłoby potrzebom bezpieczeństwa regionu.

Ponadto postrzegamy gazociąg Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w całej Europie. Projekt ten będzie służył zwiększeniu rosyjskiego wpływu na sprawy europejskie tylko wtedy, gdy będzie w pełni operacyjny. Widzimy już, jak Rosja może wykorzystać politykę energetyczną do szantażowania swoich sąsiadów i Unii Europejskiej poprzez zamykanie się lub grożenie, że zarobi na eksporcie gazu. Prosimy Pańską administrację o natychmiastowe nałożenie pełnych sankcji na Nord Stream 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwolnienia przyznane niektórym podmiotom zaangażowanym w projekt tylko ośmielają Rosję do wykorzystywania polityki energetycznej do agresywnych działań rekonfiguracyjnych struktur bezpieczeństwa nie tylko Europy Wschodniej, ale całego wolnego świata. Wzywamy pańską administrację do twardego stanowiska w sprawie tych sankcji.

Obawiamy się, że Rosja próbuje wykorzystać ten trudny czas pandemii i trudności gospodarczych dla wielu, aby przywrócić¬swoją strefę wpływów w Europie Wschodniej poprzez eskalację militarną i agresywną ofensywę dyplomatyczną. Pamiętamy z lekcji historii, jak polityka ustępstw może prowadzić do dalszej agresji i konfliktów. Apelujemy do was, abyście stanowczo przeciwstawili się rosyjskiej eskalacji poprzez udzielanie wsparcia Ukrainie, aby mogła oprzeć się inwazji, i prosimy was o nałożenie sankcji na Rosję już teraz, aby zobaczyła silny i zjednoczony sojusz NATO zaangażowany w obronę swojej wschodniej flanki.
Kongres Polonii Amerykańskiej – najbardziej wpływowy głos dla prawie dziesięciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia od 1944 roku – jest zdecydowany w odniesieniu do naszych poważnych obaw, jak opisano w tym liście.

Z wyrazami szacunku,
Frank J. Spula
President, KPA

Letter to President Biden on increased Russian military presence near Ukrainian border