Skip to main content

Siostry i Sybiracy, mieszkańcy Domu Kopernika w Toronto.

Dom Kopernika w Toronto to najprawdopodobniej jedyne miejsce na świecie, w którym do dziś mieszka tak liczna, bo aż 16 – osobowa grupa Sybiraków. Osoby te jako dzieci, zostały 10 lutego 1940 roku przymusowo wywiezione na Syberię.


Z okazji przypadającej w tym roku 83 rocznicy wydarzenia, zorganizowano uroczystą akademię w Domu Kopernika. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, a wśród nich:

Magdalena Pszczółkowska – Konsul RP w Toronto, Janusz Harczuk – autor ikony Matki Bożej Sybirskiej, Henryk Wójcik – wolontariusz renowacji cmentarzy poza granicami Polski, mieszkańcy i pracownicy Domu Kopernika, a przede wszystkim świadkowie oraz uczestnicy wywózki na Sybir. Akademię przygotowała Jolanta Kwaśniak, jedna z rezydentek domu. Program artystyczny składał się z wierszy napisanych przez Sybiraków oraz pieśni o tematyce patriotycznej, a także utworów związanych z syberyjską tułaczką.


Misjonarki Chrystusa króla dla Polonii Zagranicznej: s. Dominika Kawalec
i s. Bogusława Trus.

Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: s. Dominika Kawalec
i s. Bogusława Trus wraz z chórem.

Śpiew wykonywał chór składający się z Seniorów, którym towarzyszyły siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: s. Dominika Kawalec i s. Bogusława Trus.

Henryk Wójcik – wspominany wyżej wolontariusz renowacji cmentarzy poza granicami Polski, przybliżył ideę działalności „Studia Wschód” – grupy potomków Kresowiaków, którzy między innymi ratują polskie cmentarze na Kresach. Zapoznał również uczestniczących w Akademii z Fundacją „Niepodległość”
 z Lublina, organizującą wyjazdy na Ukrainę, szczególnie w okolice Tarnopola, by ratować cmentarze polskie. Obecnie takie wyjazdy są organizowane na mniejszą skalę, ze względu na trwająca wojnę, ale zawsze stanowią wielkie przeżycie, zwłaszcza dla młodych Polaków, budują w nich patriotyzm i pozytywnie zmieniają młodzież. Wolontariusz przypomniał również, że w 1939 roku na Kresach istniały 4 katolickie diecezje i 800 parafii w których pracowało 900 księży. W roku 1945 pozostało tylko kilkanaście parafii, a reszta została zniszczona.

 

Ikona Matki Bożej Sybirskiej, autor Janusz Harczuk.

Ikona Matki Bożej Sybirskiej, autor Janusz Harczuk.

Janusz Harczuk, którego przodkowie zostali wywiezieni na Sybir, jest autorem ikony Syberyjskiej, wokół której zapisał miejsca największych obozów syberyjskich. Podkreślił, że gdy mówi o ikonie, zawsze towarzyszy mu wielkie wzruszenie. Podzielił się również osobistą historią, dotyczącą jego najbliższej rodziny. Ojciec pana Janusza przeżył czas syberyjski, ale dziadkowie zmarli w Rosji i tam zostali pochowani.

Podczas akademii na ścianie zawisł krzyż przywieziony z Syberii przez Piotra Bronakowskiego, dziadka jednej z rezydentek Domu Kopernika.

Na koniec uroczystości każdemu Sybirakowi wręczono Kopię Ikony Matki Bożej wykonanej przez Janusza Harczuka.

 Można było też zapoznać się z literaturą związaną z czasem wywózki na Sybir, bliżej przyjrzeć się kopii ikony Matki Bożej Sybirskiej, a przede wszystkim spotkać się z osobami, które przeżyły tułaczy los syberyjski.

s. Halina Pierożak  MCHR

 

 

Leave a Reply