Skip to main content
Polonia

Za i Przeciw

By July 4, 2012No Comments3 min read

Na skrzyżowaniu ulic Josepf Campau i Belmont w Hamtramck znajduje się mały plac na którym w 1982 roku zainstalowano pomnik papieża Jana Pawła II. Miejsce nazwano Parkiem Papieskim. Pomnik jest uhonorowaniem wizyty Karola Wojtyły, ówczesnego kardynała Krakowa w Hamtramck. Posąg o wysokości 10 stóp wykonany z brązu jest umiejscowiony na 18 stopowym cokole.

Urząd miasta Hamtramck podjął decyzję o uruchomieniu targu warzywnego w parku im. Jana Pawła II. Targ odbywa się w każdą środę w godzinach od 4 po południu do 8 wieczorem.

Decyzja ta wywołała niezadowolenie części polskich mieszkańców Hamtramck i Polonii.

Na zebraniu Kongresu Polonii Amerykańskiej przegłosowano decyzję o wysłaniu listu do Zarządu miasta Hamtramck z zapytaniem w sprawie legalności uruchomienia targu w parku im. JPII. Ponoć istnieje prawo zakazujące handel na otwartej przestrzeni.

W związku z zaistniałym konfliktem postanowiliśmy zebrać opinie wśród mieszkańców Hamtramck oraz Polonii, która często odwiedza miasto Hamtramck.

Rozmowy zostały zapisane na taśmie wideo, które można posłuchać na stronie www.polishweekly.com

 

Z pytaniem: Czy to odpowiedni teren do handlu zwróciliśmy się do pani burmistrz, Karen Majewski. Rozmawialiśmy z prezesem KPA w Hamtramck, panem Mariusze Szajnertem o wysłanym liście do burmistrza miasta oraz o tym, jak konflikt rozwiązać.

Pani Helena Skorupska, która społecznie opiekuje się parkiem chętnie dzieliła się swoją opinią. Pani Helena za własne pieniądze kupuje kwiaty pod pomnik JPII, podlewa je, dba o wygląd parku a nawet sprząta. Pani Helenie pomagają inne panie. Udało się nam również porozmawiać z panią Anną Szaflarską, która jedna z pierwszym zapoczątkowała obywatelską opiekę nad parkiem i pomnikiem.

Na taśmie wideo znajdziecie również wypowiedź ks. Mirosława Frankowskiego, proboszcza parafii św. Floriana.

Wędrując z kamerą przez miasto zebraliśmy o wiele więcej opinii na drażliwy temat, nie tylko wśród Polaków, ale również i innych narodowości.

Dzisiaj Hamtramck jest wielokulturowym miastem. Według spisu ludności z 2010 roku 14.5 % ludności miasta to mieszkańcy polskiego pochodzenia. W 1970 roku Polacy stanowili 90 % populacji Hamtramck. Miasto utworzyli niemieccy rolnicy. Do Hamtramck ludność polskiego pochodzenia napłynęła w roku 1914, kiedy bracia Dodge otworzyli tutaj fabrykę.

Przez ostatnie 30 lat w mieście osiedlali się głównie imigranci z Jemenu i południowej Azji ( szczególnie z Bangladeszu).

Pomimo braku napływu polskiej ludności, w mieście do dzisiaj nie brakuje polskich akcentów.

Zapraszam do obejrzenia filmu „Za i Przeciw” na stronie www.polishweekly.com

Alicja Karlic

Leave a Reply