Skip to main content
ArchivesPolonia

Wizyta dyrektora Muzeum Historii Polski w Polskiej Misji

By May 28, 2013November 12th, 2022No Comments3 min read

Muzeum Historii Polski jest narodową instytucją kultury. Zostało powołane 2 maja 2006 roku przez ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Misją muzeum jest promocja wiedzy o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji wolnościowych, gromadzenie zbiorów oraz opracowywanie i rozpowszechnianie projektów edukacyjnych. Dyrektorem Muzeum jest Robert Kostro.

Wystawa Muzeum Historii Polski poświęcona Janowi Karskiemu została uroczyście otwarta 26 kwietnia w Muzeum Polskim w Chicago. Wcześniej prezentowana była w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, w wersji angielskiej, a następnie na Uniwersytecie Georgtown w Waszyngtonie. Wystawa nosi tytuł: „The World Knew. Jan Karski’s Mission for Humanity” – „Świat wiedział: Jan Karski. Niedokończona Misja”. Ekspozycja składa się z anglojęzycznych planszy opisujących różne okresy życia Jana Karskiego, w tym okres wojny, kiedy podjął próbę poinformowania świata o zagładzie Żydów. Jan Karski – w rzeczywistości Jan Kozielewski – zmarł w Waszyngtonie 13 lipca 2000 r. w wieku 86 lat.

Dyrektor Kostro odwiedził również muzea Polskiej Misji w Orchard Lake, spotkał się z pracownikami Polskiej Misji oraz przedstawicielami Zarządu Orchard Lake Schools. W spotkaniu między innymi udział wzięli: Anthony Koterba – Vice Kanclerz Orchard Lake Schools, Martin Vucinaj – Chief Financial Officer Orchard Lake Schools i Patricia Zawadzki – Director of Advancement Orchard Lake Schools. W związku z planami rozbudowy Galerii w Orchard Lake kierowano szereg pytań do dyrektora Muzeum Historii Polski, a ten chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Dyrektor R. Kostro zapoznał zebranych z misją Muzeum Historii Polski, realizowanymi projektami oraz planami na najbliższe lata. Muzeum nie ma jeszcze stałej lokacji, ale zapadła już decyzja o miejscu budowy muzeum i jest projekt architektoniczny. Stała ekspozycja muzeum ma mieć charakter interaktywny, posługujący się nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Do czasu otwarcia ekspozycji stałej muzeum prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i popularyzacyjną. Realizuje również projekty międzynarodowe, służące promocji polskiej historii poza granicami RP. Przykładem jest wystawa o Janie Karskim.

Na łamach Tygodnika Polskiego zamieszczaliśmy informacje o niektórych projektach, m.in. o interaktywnej wystawie dotyczącej wydarzeń historycznych XX wieku w ramach internetowej platformy Google Cultural Institute. Muzeum Historii Polski przygotowało trzy prezentacje: o Janie Karskim, o roli „Solidarności” w obaleniu komunizmu oraz „Rozdzieleni przez historię.” Wystawy można oglądać na stronie www.google.com/culturalinstitiute

Wizyta dyrektora Kostro jest ważnym wydarzeniem dla Polskiej Misji. Daje szansę na nawiązanie współpracy, a także uzyskanie fachowej pomocy przy opracowaniu muzealnych eksponatów w Orchard Lake.
Możemy oczekiwać, że wystawa „The World Knew. Jan Karski’s Mission for Humanity” – “Świat wiedział: Jan Karski. Niedokończona Misja”, prezentowana obecnie w Chicago trafi także do Polskiej Misji w Orchard Lake.

Robert Kostro jest historykiem. Ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. był uczestnikiem opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. Jest autorem wielu artykułów i publikacji, m.in. zbioru esejów nt. polityki historycznej (wspólnie z Tomaszem Mertą) „Pamięć i odpowiedzialność”.
Alicja Karlic

Leave a Reply