Skip to main content
Media

USA: mniej aborcji i więcej urodzeń w Teksasie po wprowadzeniu przepisów pro-life

By November 10, 2022December 1st, 2022No Comments4 min read

Teksańska ustawa chroniąca życie nienarodzonych dzieci od wykrycia bicia serca odegrała kluczową rolę w uratowaniu tysięcy istnień. To jeden z głównych wniosków analizy doktora Michaela J. New z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki i Instytutu Charlotte Lozier. Naukowiec zwrócił uwagę na dane urodzeń w Teksasie, które od marca do lipca 2022 roku wykazały wzrost o ponad 5 tysięcy wobec analogicznych okresów w poprzednich latach.

Ustawa „Texas Heartbeat Act” weszła w życie 1 września 2021 roku. Wówczas podejmowano liczne próby jej sądowego zastopowania, oprócz organizacji proaborcyjnych, robiła to także administracja prezydenta Joe Bidena – Departament Sprawiedliwości. Jednak wszystkie te inicjatywy zakończyły się fiaskiem. W efekcie, teksańskie przepisy, chroniące dzieci nawet od 6. tygodnia ciąży, bo już wówczas możliwe jest wykrycie bicia serca, stały się pierwszymi od czasu wyroku Roe v. Wade z 1973, które skutecznie broniły życia poczętego zdecydowanie poniżej granicy „zdolności do życia”.

Doktor Michael J. New zauważa w swej analizie, że w miesiącach następujących po wejściu w życie „ustawy o biciu serca” znacząco spadła liczba aborcji wykonywanych w Teksasie. W sumie, w ciągu pięciu miesięcy obowiązywania nowych przepisów średni miesięczny spadek wyniósł 2760 przypadków pozbawienia życia nienarodzonych dzieci. Taka różnica wynika z porównania do poprzednich pięciu miesięcy (kwiecień – sierpień 2021), a więc jeszcze przed wejściem w życie Texas Heartbeat Act. W tym czasie – w stanie liczącym prawie 30 milionów mieszkańców – wykonywano średnio niemal 5200 aborcji miesięcznie.

Naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki i Instytutu Charlotte Lozier zwraca jednak uwagę, że tego typu porównanie może być nie do końca miarodajne, dlatego że zdecydowanie więcej aborcji dokonuje się w pierwszych trzech niż w ostatnich trzech miesiącach roku. Tak wynika z danych teksańskiego Departamentu Usług Zdrowotnych.

Stąd też – zdaniem autora analizy – lepiej porównać okres między wrześniem 2021 a styczniem 2022 roku z analogicznym przedziałem w przeszłości. I tu także widać zdecydowany spadek. Na przełomie 2018 i 2019, 2019 i 2020 oraz 2020 i 2021 roku były to około 22 tysiące aborcji w okresie wrzesień-styczeń. W przypadku przełomu 2021 i 2022 roku w Teksasie pozbawiono życia nieco ponad 12 tysięcy nienarodzonych dzieci. To zatem o 10 tysięcy mniej niż w poprzednich latach.

Dr Michael J. New zwraca jednak uwagę, że znaczenie tych statystyk może być kwestionowane ze względu na to, że choć w Teksasie liczba aborcji spadła, to wzrosła w sąsiednich stanach. Mimo wszystko ten wzrost nie przewyższył aborcyjnego trendu spadkowego w Stanie Samotnej Gwiazdy. Dlatego też autor analizy przywołuje kolejną statystykę świadczącą o tzw. efekcie Texas Heartbeat Act – to porównanie danych dotyczących urodzeń w Teksasie.

Za początek analizy dotyczącej wpływu teksańskiej ustawy o biciu serca na liczbę urodzeń dr Michael J. New przyjął połowę marca 2022 roku. Wszystko dlatego, że według danych amerykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), 83 procent urodzeń żywych ma miejsce między 37. a 40. tygodniem ciąży.

Z danych pozyskanych z Departamentu Usług Zdrowotnych Teksasu wynika, że od marca do lipca 2022 roku urodziło się średnio o 5 tysięcy więcej dzieci niż w analogicznych okresach lat 2019-2021. W liczbach bezwzględnych – w ciągu pięciu analizowanych miesięcy tego roku urodziło się niemal 158 tysięcy dzieci, podczas gdy średnia trzyletnia wynosiła blisko 153 tysiące. „Ta analiza pokazuje, że prawie 50 procent dzieci narażonych na aborcję, które były chronione przez ustawę Texas Heartbeat Act, zostało donoszonych do terminu prawdopodobnie w wyniku uchwalenia tego prawa” – konkluduje dr Michael J. New. Jak wyjaśnia, wzrost urodzeń aż o 3 procent nie może być w pełni wyjaśniony jedynie wzrostem liczby ludności, nielegalną imigracją lub krajowym trendem urodzeń po pandemii COVID-19.

Analiza dr. Michaela J. New jest jedną z pierwszych dotyczących prawa stanowego zapewniającego znaczącą ochronę nienarodzonym a uchwalonego po wyroku w sprawie Roe v. Wade. Decyzja Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, uchylająca Roe v. Wade, umożliwiła stanom uchwalenie przepisów chroniących nienarodzone dzieci. Obecnie w 13 stanach obowiązują przepisy, które chronią życie poczęte przez wszystkie dziewięć miesięcy ciąży.

Family News Service

Leave a Reply