Skip to main content
ArchivesPolonia

Sprostowanie

By November 4, 2010November 12th, 2022No Comments1 min read

Prosimy o zamieszczenie poniższego sprostowania, które dotyczy Listu Otwartego do członków PAC FCU, zamieszczonego w ostatnim numerze Tygodnika Polskiego (nr. 44-45), podpisanego przez Ubiegający się o kandydowanie do Rady Dyrektorów PACFCU.

Sprostowanie

Po opublikowaniu naszego listu w Tygodniku Polskim, okazało się, że została nie właściwie podana kwota strat unii w 2010 roku. Źródłem danych jest strona internetowa NCUA, gdzie można znaleźć raporty finansowe naszej unii z wielu lat.

W raportach tych, Zyski i Straty są przedstawiane  w formie “year-to-date”, tak więc totalna strata za rok 2010 w trzecim kwartale zamknęła się suma $167,294.00

Ta pomyłka w żaden sposób nie zmienia sensu tego listu. W świetle niekorzystnej oceny naszej unii przez Bankrate uważamy, że nasze zastrzeżenia są zasadne. Przepraszamy czytelników Tygodnika Polskiego za pomyłkę.

Z poważaniem,

Ubiegający się o kandydowanie do rady dyrektorów PACFCU

Leave a Reply