Skip to main content
Polonia

Sprawozdanie z obrad Rady Dyrektorów KPA

By May 31, 2012No Comments6 min read

“Wiosenne spotkanie krajowych dyrektorów Rady Kongresu Polonii Amerykańskiej po raz kolejny było pokazem energii i siły tej organizacji w zakresie rozstrzygania najważniejszych spraw dnia”, powiedział prezes KPA, Frank Spula, na zakończenie obrad, które odbyły się w dniach 17–19 maja w Chicago, Illinois.

Spula zwrócił uwagę, że delegaci, którzy reprezentowali 29 stanowych oddziałów KPA i 18 krajowych organizacji, dyskutowali o szeregu drażliwych spraw w polityce amerykańskiej i stosunkach amerykańsko-polskich ważnych dla Amerykanów polskiego pochodzenia, by dojść do wspólnej decyzji odnośnie programów i misji KPA.

Misję tę elokwentnie przedstawiła sędzia Sądu Apelacyjnego w Illinois, Aurelia Pucinski, wzywając Amerykanów polskiego pochodzenia do “wzięcia losu we własne ręce” i ” postawienia sobie za cel szeroki udział w nadchodzących wyborach”.

“Nie będziemy mieć wpływu na decyzje korzystne dla Polski, jeśli nie zaangażujemy się w procesy demokratyczne tutaj. Nie możemy liczyć na poprawę sytuacji naszej społeczności, jeśli nie będziemy aktywnie uczestniczyć w demokratycznych wyborach tu, na miejscu”, powiedziała Aurelia Pucinski.

Podobne przesłanie o potrzebie politycznej aktywności i udziale w głosowaniu wygłosił następnego dnia komisarz powiatu Cook i były kandydat na kongresmana, John A. Fritchey. W jego okręgu mieszkają przedstawiciele wielu grup etnicznych – w tym polskiej – które konkurują ze sobą o usługi i świadczenia.

Przewidując potrzebę licznego udziału Amerykanów polskiego pochodzenia w tegorocznych wyborach, w czasie posiedzenia w październiku 2011 roku Krajowa Rada Dyrektorów zatwierdziła plan mający na celu zwiększenie udziału w głosowaniu i poparcia dla polsko-amerykańskich kandydatów na wybieralne urzędy.

W oparciu o naukową analizę trendów demograficznych i lingwistycznych, przygotowaną przez wiceprezesa Wydziału Spraw Amerykańskich, Deana Anthony´ego J. Bajdek, rada potwierdziła konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz zatwierdzenia ustaw S.2233 i H.R.5741 (dotyczących pracy) oraz H.R.3855 w sprawie zniesienia obowiązku wizowego wobec Polaków udających się do USA. Tymczasem KPA wezwał Departament Stanu USA o zmianę przepisów na takie, które w razie odmowy wydania wizy zobowiąże amerykańskie konsulaty do redukcji lub pełnego zwrotu wpłaconych przez petenta opłat.

Poruszając tematy amerykańskie Rada uznała przepisy narzucone na Kościół katolicki i inne organizacje religijne za atak na swobody religijne, a szczególnie Kościół katolicki. Wyrażono pełne poparcie dla stanowiska United States Conference of Bishops, przedstawione w oświadczeniu biskupów z lutego i marca 2012 roku. Potępiono ustawę zatwierdzoną przez Izbę Reprezentantów, która znosi jedyne oficjalne źródło tożsamości etnicznej (American Community Survey) opracowywane przez U.S. Census Bureau (biuro spisu ludności). Zwrócono się do Senatu, sekretarza Dept. Handlu i prezydenta Baracka Obamy o utrzymanie tego programu.

Rada zajęła się również sprawami polskimi: dochodzeniem prowadzonym w związku z katastrofą w Smoleńsku i wykluczeniem telewizji Trwam z multipleksu, co wywołało szerokie zainteresowanie i debaty wśród Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków mieszkających w USA. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest suwerennym, niezależnym, demokratycznym państwem – o co tak długo zabiegał KPA – Rada wydała rezolucje z wezwaniami do polskiego rządu o rozwiązanie tych spraw i z zachętą do rozstrzygnięć szerzących demokrację i łagodzących spory.

“Katastrofę na lotnisku Sewerny w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2012 roku, w której poniósł śmierć prezydent Polski, Lech Kaczyński, 95 przedstawicieli rządu oraz dziewięciu generałów, odczułem jako ciężką osobistę stratę. Miałem być członkiem delegacji jadącej do Smoleńska i Katynia. Przygotowywaliśmy się do goszczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki w Chicago. Wizyta miała nastąpić dwa tygodnie później. Wielu z tych, którzy zginęli, współpracowali z nami, byli naszymi przyjaciółmi. Odczuliśmy głęboką stratę”, mówił prezes Spula.

Rezolucja zatwierdzona przez Krajową Radę Dyrektorów odnośnie dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej podkreśla, że rząd Stanów Zjednoczonych wyraźnie oświadczył, że zastosuje się do decyzji polskiego rządu z wezwaniem o powołanie niezależnej międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy i na żądanie polskiego rządu przekaże wszystkie dostępne informacje.

Prezentacja polskich praw i prawnych procesów administracyjnych poprzedziła dyskusję w sprawie wykluczenia z multipleksu telewizji Trwam, serwisu wyrażającego konserwatywne opinie rzymskich katolików. Rezolucja Rady podkreśla wagę wolności prasy, jako niezbędnego komponentu demokratycznego państwa.

Dyskusję na temat spraw polskich otworzyła wiceprezes ds. polskich, Bożena Kaminski, zdając sprawozdanie z trzech wizyt w Polsce i jednej na Litwie. Kaminski mówiła również o wystąpieniu w polskim komitecie senackim, gdzie odpowiadała na pytania dotyczące KPA i innych polskich organizacji w USA. Dwukrotnie spotkała się z przewodniczącym sejmowego Komitetu ds. Polonii, Lipińskim. Rozmawiała również z nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukaszem Kamińskim, wyrażając poparcie i chęć współpracy KPA z IPN. Na jej zaproszenie dr Kamiński złożył wizytę w Chicago, gdzie spotkał się z prezesem Spulą.

Podczas pobytu w Polsce Bożena Kaminski w rozmowach z przedstawicielami rządu z obu partii politycznych wyraziła troskę o politykę Polski, wywierającą wpływ na Polonię, w sprawie wiz, porozumienia o świadczeniach emerytalnych, tragedii smoleńskiej i telewizji Trwam.

W marcu wiceprezeska Kaminski reprezentowała KPA na dorocznej Olimpiadzie Zimowej Światowej Polonii w Szczyrku, a w kwietniu polsko-amerykańskie organizacje na Światowej Konferencji Nauczycieli w Ostródzie. 2 maja uczestniczyła w obchodach Dnia Flagi w warszawskiej siedzibie Wspólnoty Polskiej, a następnego dnia brała udział w obchodach Konstytucji 3 Maja w pałacu prezydenckim, gdzie prezes KPA Frank Spula otrzymał od prezydenta Polski polską flagę.

W Wilnie i w Warszawie Kaminski reprezentowała KPA na spotkaniach z przedstawicielami ruchu Światowej Polonii, który przygotowuje Zjazd Polonii Świata, zwoływany co 6 lat. W sierpniu tego roku będzie miał miejsce w Warszawie i Pułtusku.

W listopadzie Kaminski uczestniczyła w Dniach Polskiej Kultury w Wilnie. Rozmawiała z tamtejszymi Polakami, ich reprezentantami i kierownictwem polskiej szkoły. Obserwowała sytuację i zapoznawała się z problemami szkolnictwa i praw obowiązujących liczącą 250 tysięcy ludzi polską mniejszość narodową. Na jej zaproszenie Jarosław Narkiewicz, członek litewskiego parlamentu, a zarazem regionalny wiceprezes Kongresu Polaków na Litwie, był gościem spotkań z krajowymi dyrektorami, podczas których nakreślił sytuację polskiej społeczności na Litwie. KPA ponownie poparł prawa Polaków na Litwie oraz wezwał rządy USA, Polski i Komisję Europejską do ochrony podstawowych praw człowieka i swobód polskiej mniejszości.

Rada Krajowych Dyrektorów zakończyła obrady 19 maja. Cały dzień poświęcono zagadnieniom związanym z rozwojem polsko-amerykańskiej współpracy małych biznesów. Program przygotowali: wydział handlowo-inwestycyjny z polskiej ambasady w Waszyngtonie, KPA, PNA i Polska Izba Handlowa.

W warsztatach uczestniczyli trzej honorowi konsule Polski, reprezentanci polskich izb handlowych z Chicago, San Francisco, Miami, Atlanty i Seattle, A merykańsko-Polskiej Rady Biznesu, Stanowego Biura Illinois w Warszawie, polskich przedstawicielstw gospodarczych i regionów.

Szef personelu podsekretarza Departamentu Handlu i Wymiany Międzynarodowej, Adam Wilczewski, reprezentował administrację prezydenta Baracka Obamy

Dzień wypełniony intensywną wymianą opinii między przedstawicielami organizacji zakończył się obiadem wydanym przez prezesa KPA i ZNP Franka Spulę w Copernicus Center.

(Komunikat prasowy)

Leave a Reply