Skip to main content
Polonia

Rocznica września w Orchard Lake

By September 11, 2009No Comments3 min read

W uroczystościach zorganizowanych przez Polską Misję, Seminarium Duchowne i Michigan Polonia LLC z okazji 70 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, wzięło udział wielu dostojnych gości. Wśród obecnych byli weterani, przedstawiciele organizacji kombatanckich, duchowieństwa, harcerzy, organizacji polonijnych, jak i Generalny Konsul RP w Chiacgo, Pan Zygmunt Matynia.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że grono znanych osobistości znacznie przekroczyło granice środowiska Polonii w Michigan, a zatem  próba dotarcia z naszą historią narodową do środowiska amerykańskiego jak najbardziej się powiodła. Organizatorom należy szczerze pogratulować.
W dzisiejszym numerze Tygodnika publikujemy pierwszą część materiałów z uroczystości w Orchard Lake. W kolejnych wydaniach znajdą miejsce pozostałe relacje z obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Niedzielne uroczystości zbiegły się z „Polską Niedzielą” w Orchard Lake. Kaplica wypełniona była po brzegi. W pierwszych rzędach zasiedli Weterani, którym serdecznie dziękujemy za bycie z nami, za to że są żywymi świadkami historii Polski. Pragnę nawiązać do homilii, którą wygłosił wicerektor Seminarium ks. Mirosław Król; nawiązywała do słów Ewangelisty Marka, w których ukazuje się jeden z wielu epizodów z życia Jezusa. Być może nie byłoby to aż tak ciekawe, gdyby nie fakt, że ta wiedza i postawy są ciągle aktualne.

„Effatha – Otwórz się” – to wołanie Jezusa do naszych serc. Ks. Król nawiązał do słów Jezusa, mówiąc: „Człowieku otwórz w końcu swoje serce i przestań myśleć tylko o sobie i o swoich interesach. Otwórz twoje serce, bo ono właśnie najbardziej jest chore, głuche i nieme”. Wołanie Chrystusa tak bardzo często nie trafia do serca człowieka. To wołanie Chrystusa jest nieustające; głośno rozlegało się w Europie 70 lat temu, rozlega się na całym świecie i dzisiaj. „Tamten wrzesień sprzed 70 lat woła do nas głosem historii i przypomina, aby uszy i oczy mieć otwarte, aby słuchać tego, co mówi Pan, który jest Księciem Pokoju i darzy wolnością, by w Jego słowa się wsłuchać, aby oprzeć się temu powiewowi obłudnego wiatru, który dziś wieje i znów głosi fałszywe teorie, niesie ze sobą nikczemne zamiary i fałszywie przepowiada człowiekowi szczęście” – mówił ks. Mirosław Król. Niedzielną homilię zakończył prośbą, by Jezus przywrócił wszystkim nam, i młodym i tym starszym, słuch i dar pięknej mowy.

Drodzy Weterani, przyjmijcie od Zespołu Redakcyjnego Tygodnika Polskiego serdeczne podziękowania za Waszą ofiarną służbę i żołnierski trud w bojach o wolność.  Dziękujemy Wam, że walczyliście o ludzką godność i mamy nadzieję, że Wasze trudy i godna służba żołnierska nie zostaną zapomniane ani w środowisku michigańskiej Polonii, ani w żadnym miejscu na świecie, gdzie żyją Polacy.
Życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Leave a Reply