Skip to main content
ArchivesPolonia

Polonia żegna swojego duszpasterza

By January 9, 2021November 12th, 2022No Comments4 min read

Jolanta Halaczkiewicz

Po krótkiej chorobie, 2 stycznia 2021 roku odszedł od nas kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej, duszpasterz Polonii, ks. Stanisław Flis.
Urodził się 31 lipca 1945 roku w Dzwoli k. Janowa Lubelskiego w rodzinie głęboko wierzącej. Po ukończeniu szkoły podstawowej (1952-1959) i średniej w Janowie Lubelskim (1959-1963) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1969 otrzymując tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Dzieje parafii Zaklików”. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1969 roku z rąk ks. Biskupa Piotra Kałwy. W roku 1973, otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł licencjata teologii, a w 1984 roku stopień doktora w zakresie socjologii religii.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Krężnicy Jarej k. Lublina (1969-1971). Pod okiem proboszcza, ks. Wacława Jabłońskiego, który w dużym stopniu był wzorem w jego późniejszym życiu i pracy, przygotowywał się do dalszej posługi kapłana. W latach 1971-1979 pełnił funkcję proboszcza w Dąbrowicy k. Lublina i w Kraśniczynie (1979-1986). Opiekował się też Zakładem dla Niewidomych w Żułowie.

Od 1986 roku, na zaproszenie ks. rektora Franciszka Kopera przyjechał do Orchard Lake, MI gdzie przez następne 34. lata pracował w Seminarium SS. Cyryla i Metodego i Orchard Lake Schools. Pełnił wiele funkcji. Był dyrektorem Rekrutacji i Przyjęć (1986-2005). Z ogromnym zapałem i poświęceniem poszukiwał w Polsce kandydatów do Seminarium, gotowych do pracy z Polonią. Wielu polonijnych księży zostało zrekrutowanych przez niego i dziś żyją i pracują w naszych parafiach. Jednocześnie prowadził w Seminarium wykłady z Teologii Pastoralnej (duszpasterstwo migrantów). Był ojcem duchownym i spowiednikiem. Jego studenci mogli liczyć na jego pomoc, poparcie i przyjaźń. Zawsze miał dla nich czas.

Nieustającym celem ks. Stanisława były troska o zachowanie pamięci o polskich parafiach i pracy polskich księży. Gorąco ubolewał nad zmniejszającą się z roku na rok liczbą polonijnych parafii. Przez cały okres pobytu w MI współpracował z okolicznymi kościołami zastępując w potrzebie księży, dojeżdżając czasami do bardzo odległych kościołów. Kiedyś nawet poleciał do Main, gdy polska parafia potrzebowała pomocy. Zawsze jednak wracał do Orchard Lake, aby zdążyć na polską mszę, będąc gotowym do posługi dla Polonii.
Od 1999 roku był dyrektorem Polsko-Amerykańskiego Centrum Liturgicznego. Co roku wydawał dwie wersje mszalika pod tytułem Pan z Wami: polską i polsko-angielską. Prowadził stronę internetową www.liturgicalcenter.org, gdzie można znaleźć wiele informacji i materiałów pomocnych dla Polonii, zakupić wydawane przez Centrum Liturgiczne mszaliki, śpiewniki i inne publikacje.
W 2009 roku przejął opiekę nad Centralnym Archiwum Polonijnym w Orchard Lake. Jako dyrektor dbał o zachowanie wszelkiej dokumentacji, zdjęć i innych zbiorów archiwalnych, które były w OL. Poza pracą naukową, sprzątał, przenosił, malował pomieszczenia archiwalne, ustawiał regały ze zbiorami.

Jego pasją była troska o zachowanie pamięci o polskich parafiach i pracy polskich księży. Pisał o problemach Polonii. Był autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, artykułów z zakresu badań nad Polonią, dziejów duszpasterstwa emigracyjnego i socjologii religii publikowanych w prasie polonijnej i w Polsce.

Skromny, cichy, spokojny i nie szukał nagród i odznaczeń. Radował się, gdy mógł coś zrobić dla ukochanego Seminarium czy Polonii. Choć nie szukał, to wdzięczni zauważając jego poświęcenie wielokrotnie nagradzali jego trud. W 1994 roku otrzymał od władz Seminarium i szkół w Orchard Lake LOYALITY PLAQUE for “An Abiding Faith in Our Ideals”. W 2010 roku od Polish American Priests’ Association, The Father Leopold Moczygemba Award for Recognition of His Outstanding Ministry to Polonia. W 2019 był laureatem Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów, w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad Polonią, duszpasterstwem polonijnym oraz za ochronę dziedzictwa archiwalnego społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych.
Odszedł od nas pozostawiając po sobie miejsce które nikt tak jak on nie będzie wstanie zapełnić.

Msza św. Pogrzebowa będzie celebrowana w Sanktuarium św. Jana Pawła w Orchard Lake, MI w sobotę 23 stycznia o godz. 11 rano, a następnie zostanie pochowany na Holy Sepulcher Cemetary w Southfield, MI, obok wielu zasłużonych polskich kapłanów z Orchard Lake.

R.I.P.