Skip to main content
ArchivesPolonia

Oświadczenie Odnośnie Kolekcji Bibliotecznej w Orchard Lake Schools

By August 18, 2022November 12th, 2022No Comments5 min read

By Polish Institute of Culture & Research

Z powodu zamknięcia Seminarium Świętych Cyryla i Metodego, zbiory biblioteczne Biblioteki Absolwentów im. Adama Kardynała Maidy przechodzą obecnie poważną reorganizację. Biblioteka rozwijała się przez wiele lat i służyła potrzebom Seminarium i dawnego Kolegium Świętej Marii Panny. Ponieważ, te dwie instytucje są zamknięte lub zamykane, kolekcje biblioteczne również będą musiały podlec reorganizacji.

Szkoły w Orchard Lake będą nadal przechowywały zdecydowaną większość zbiorów, które zostaną udostępnione badaczom, naukowcom i zainteresowanym stronom za pośrednictwem Polskiego Instytutu Kultury i Nauki oraz Centrum Liturgicznego im. św. Jana Pawła II, który to jest nowym oddziałem szkół w Orchard Lake odpowiedzialnym za organizowanie i prowadzenie programów i wydarzeń wspierających i propagujących wiarę katolicką.

Obecnie, książki są przenoszone z biblioteki do magazynu, w ramach reorganizacji prowadzonej przez Polski Instytut Kultury i Nauki. W posiadaniu Instytutu znajdują się następujące rodzaje książek:
· Wszystkie rzadkie książki, w tym pierwodruki, książki o znaczeniu historycznym i kulturowym, książki z podpisami autorów lub inskrypcjami lub ekslibrisami ważnych osób.
· Wszystkie książki i czasopisma w języku polskim.
· Wszystkie książki polskich lub polsko-amerykańskich autorów.
· Wszystkie książki i czasopisma związane z historią lub kulturą Polski, Polonii w USA i innych krajach lub o tematyce ściśle związane z nimi.
· Wszystkie książki i czasopisma dotyczące krajów i grup etnicznych związanych historycznie z Polską i kulturą polską.
· Wszystkie książki i czasopisma związane z życiem, twórczością i naukami papieża św. Jana Pawła II.
· Starannie wyselekcjonowane książki i czasopisma z teologii katolickiej, filozofii katolickiej, historii Kościoła i nauk biblijnych, które pomogą przyszłym użytkownikom biblioteki zrozumieć i zgłębić życie, twórczość i nauki papieża św. Jana Pawła II.
· Starannie dobrane książki i czasopisma związane z ogólnoeuropejską, amerykańską i światową historią i kulturą, które pomogą użytkownikom biblioteki lepiej zrozumieć i zgłębić historię i kulturę Polski i Polonii.

Książki z biblioteki będą przechowywane na terenie kampusu, a my zabezpieczymy i wyremontujemy przestrzeń dla nowych ośrodków naukowych i bibliotecznych. Zostaną one połączone z dużym księgozbiorem książek i czasopism będących już w posiadaniu Polskiego Instytutu Kultury i Nauki i udostępniane będą do celów naukowych.

W bibliotece znajduje się również wiele nieaktualnych książek i czasopism, które nie odpowiadają naszym obecnym lub przyszłym potrzebom, czy też dotyczą przedmiotów nauczanych w dawnym Kolegium Świętej Marii Panny, które to zostało zamknięte prawie 20 lat temu. Książki te są oferowane bibliotekom innych katolickich kolegiów, oraz bibliotece
Seminarium Najświętszego Serca w Michigan. Wszelkie pozostałe książki zostaną przekazane do serwisu, który zajmuje się digitalizacją kolekcji zamkniętych bibliotek, a potem udostępnia je publicznie.

Ostatnio garstka osób nazywających siebie „Polskie Lobby” i twierdzących, że wypowiadają się w imieniu „polskiej społeczności”, zamieściła w mediach społecznościowych serię fałszywych i wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących zbiorów bibliotecznych, Polskiego Instytutu Kultury i Badań, szkół w Orchard Lake i ich pracowników. Twierdzili, że zbiory biblioteczne są wyrzucane na śmietnik i/lub sprzedawane dla osobistego zysku. W przeszłości dyrektor Polskiego Instytutu Kultury i Badań oraz inne osoby ze szkół w Orchard Lake próbowały nawiązać kontakt z tą grupą i dyskutować o ich problemach w sposób otwarty i przejrzysty. Członkowie tej grupy odpowiedzieli przekręcając stwierdzenia faktów i wyrywając cytaty z kontekstu, aby pasowały do ich działań. Zamiast angażować się w dialog, zamieszczali ataki w mediach społecznościowych, w tym fałszywe i pogardliwe stwierdzenia.

Polski Instytut Kultury i Nauki pozostaje jednak zaangażowany w otwarte i przejrzyste działanie, w tym zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Chociaż, nie będziemy kontaktować się z osobami, które twierdzą, że są częścią organizacji „Polskie Lobby”, chętnie odpowiemy na pytania opinii publicznej lub społeczności polskiej dotyczące zbiorów bibliotecznych. Można się z nami skontaktować przez e-mail, za pośrednictwem naszej strony na Facebooku lub telefonicznie. Tym, którzy mogą przybyć na nasz kampus, z przyjemnością pokażemy aktualne miejsce, gdzie przechowywane są nasze książki i osobiście omówimy stan naszej działalności i plany na przyszłość. (Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.)

Zamknięcie Seminarium i zmiany zachodzące w szkołach w Orchard Lake wynikające z tego zamknięcia były trudne dla nas wszystkich, którym zależy na naszym polskim dziedzictwie i naszej katolickiej wierze. Jednak mamy obowiązek wobec tych, którzy zbudowali i utrzymywali Szkoły Orchard Lake oraz tych, którzy pójdą za nami, aby upewnić się, że nasza polska katolicka historia i kultura jest podtrzymywana, ale także wzmacniana i ulepszana. Musimy naprawić to, co się zepsuło i zbudować od nowa. Wrogość i kłamstwa rozpowszechniane w mediach społecznościowych niczego nie poprawią, a pozostawione bez kontroli zniszczą to, co jeszcze mamy. Potrzebujemy pozytywnej wizji przyszłości. To czas na zbudowanie nowej, silniejszej, polskiej obecności w szkołach w Orchard Lake.