Skip to main content
Polonia

Okręgowe Archiwum ZHP

By September 14, 2009No Comments4 min read
Ustanowione w 1989 roku na terenie Zakładów Naukowych w Orchard Lake, Michigan Okręgowe Archiwum Harcer- stwa otrzymało nowy lokal. Jak dotychczas, o harcerskim archiwum nie mówiło się i nie pisało wiele, choć istniało ono od wielu lat. Tak się złożyło, że pomieszczenie, w którym znajdowały się zbiory i dokumenty harcerskie spełniało podwójną rolę. Jako miejsce harcerskich zbiorów oraz po- koju, w którym odbywały się lekcje języka francuskiego, matematyki i innych przedmiotów w szkołach Orchard Lake. Z przyczyn niezależnych, harcerze nie mieli zupełnego i wyłącznego dostępu do archiwum, by móc odpowiednio wyeksponować i nadać muzealno – archiwalny charakter pomieszczeniu. Dopiero w bieżącym roku, w maju, zapadła decyzja władz ( Polskiej Misji zgodnie z wcześniejszym projektem pana Marcina Chumięckiego – dopisek redakcji TP), że harcerski pokój otrzyma nowe lokum. I tak nowa siedziba Okręgowego Archiwum ZHP ma nowy lokal w budynku „Arka” w pokoju numer 10.
W sobotę, 22 sierpnia 2009 roku dokonano przeprowadzki, w której wzięło udział 23 osoby. Zgromadzone archiwa zostały przeniesione w błyskawicznym tempie, dzięki sprawnej organizacji, niezwykłemu zaangażowaniu instruktorów, młodzieży, a także ojców dziatwy harcerskiej. To była niezwykle dobrze wykonana praca, za którą z głębi serca składam serdeczne podziękowania: Dh. Hm. Januszowi Wolskiemu, który dostarczył auto i platformę oraz ojcom harcerzy, którzy z własnym sprzętem ( taczki i wózki) oraz młodym instruktorom, którzy dźwigali pudła z wielkim poświęceniem.
W niespełna dwie godziny przeprowadzkę zakończono. Należne podziękowanie składam dh. Jerzemu Czaji, przewodniczącemu Obwodu, Jerzemu Ryznerowi, hm. Ludwikowi Żabickiemu, Januszowi Dąbrowskiemu, hm. Piotrowi Skorupce- hufcowemu, dhm. Jankowi i Józefowi Lechańskim, hm. Bogdanowi Jakubczakowip kom. Cho-
rągwi, dh. Łukaszowi Paszek, Edwardowi Mąka, Jackowi Mięgoć, Piotrowi i Mateuszowi Mięgoć, Wiesławowi Koper, Maciejowi Cieplucha, Zbigniewowi Frącz, Krzysztofowi Brakonieckiemu, Piotrowi i Filipowi Buniewicz, Kasi Mrukowicz- hufcowej za wspaniałą pizzę i napoje, Mattew Sumner. Dhn. Mieci Mrukowicz, przewodniczącej OHP z
druhnami z Zarządu Obwodu, dziękuję za wspaniałe zorga- nizowanie akcji pomocy rodzicielskiej.
Z harcerskim podziękowaniem i pozdrowieniem Czuwaj!
Zygmunt Czajkowski, hm. Kustosz
Ustanowione w 1989 roku na terenie Zakładów Naukowych w Orchard Lake, Michigan Okręgowe Archiwum Harcerstwa otrzymało nowy lokal. Jak dotychczas, o harcerskim archiwum nie mówiło się i nie pisało wiele, choć istniało ono od wielu lat. Tak się złożyło, że pomieszczenie, w którym znajdowały się zbiory i dokumenty harcerskie spełniało podwójną rolę. Jako miejsce harcerskich zbiorów oraz pokoju, w którym odbywały się lekcje języka francuskiego, matematyki i innych przedmiotów w szkołach Orchard Lake. Z przyczyn niezależnych, harcerze nie mieli zupełnego i wyłącznego dostępu do archiwum, by móc odpowiednio wyeksponować i nadać muzealno – archiwalny charakter pomieszczeniu. Dopiero w bieżącym roku, w maju, zapadła decyzja władz (Polskiej Misji zgodnie z wcześniejszym projektem pana Marcina Chumięckiego – dopisek redakcji TP), że harcerski pokój otrzyma nowe lokum. I tak nowa siedziba Okręgowego Archiwum ZHP ma nowy lokal w budynku „Arka” w pokoju numer 10.
W sobotę, 22 sierpnia 2009 roku dokonano przeprowadzki, w której wzięło udział 23 osoby. Zgromadzone archiwa zostały przeniesione w błyskawicznym tempie, dzięki sprawnej organizacji, niezwykłemu zaangażowaniu instruktorów, młodzieży, a także ojców dziatwy harcerskiej. To była niezwykle dobrze wykonana praca, za którą z głębi serca składam serdeczne podziękowania: Dh. Hm. Januszowi Wolskiemu, który dostarczył auto i platformę oraz ojcom harcerzy, którzy z własnym sprzętem ( taczki i wózki) oraz młodym instruktorom, którzy dźwigali pudła z wielkim poświęceniem.
W niespełna dwie godziny przeprowadzkę zakończono. Należne podziękowanie składam dh. Jerzemu Czaji, przewodniczącemu Obwodu, Jerzemu Ryznerowi, hm. Ludwikowi Żabickiemu, Januszowi Dąbrowskiemu, hm. Piotrowi Skorupce- hufcowemu, dhm. Jankowi i Józefowi Lechańskim, hm. Bogdanowi Jakubczakowip kom. Cho-
rągwi, dh. Łukaszowi Paszek, Edwardowi Mąka, Jackowi Mięgoć, Piotrowi i Mateuszowi Mięgoć, Wiesławowi Koper, Maciejowi Cieplucha, Zbigniewowi Frącz, Krzysztofowi Brakonieckiemu, Piotrowi i Filipowi Buniewicz, Kasi Mrukowicz- hufcowej za wspaniałą pizzę i napoje, Mattew Sumner. Dhn. Mieci Mrukowicz, przewodniczącej OHP z
druhnami z Zarządu Obwodu, dziękuję za wspaniałe zorga-nizowanie akcji pomocy rodzicielskiej.
Z harcerskim podziękowaniem i pozdrowieniem Czuwaj!
Zygmunt Czajkowski, hm. Kustosz

Leave a Reply