Skip to main content

Polonia świętuje Rocznicę Konstytucji 3 Maja

Akademie trzeciomajowe, odkąd pamiętam, odbywały się na terenie Orchard Lake Schools, dzisiaj potocznie bywa nazwane Centrum Polonijne.

Uroczystości 3. Majowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. 1 po południu. Po wejściu pocztów sztandarowych Weteranów i ZHP gości przywitała pani Anna Bańkowska, prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej w Michigan. Wśród gości był obecny Honorowy Konsul RP w Detroit pan Richard Walawender.

Na mszę św. z okazji 3 Maja przybyło około 200 osób. Po zakończeniu liturgii uczniowie szkół jęz. polskiego przedstawili krótki program patriotyczny.

Pamiętam czasy, gdy do sali gimnastycznej (old gym) przybywało ponad 500 osób by wspólnie świętować patriotyczne uroczystości, którym towarzyszyły wystawy w Galerii.  Od pewnego czasu Galeria jest w remoncie. Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podziwiać zdeponowane przez Polaków obrazy, monety z kolekcji G. Morgana i inne artefakty.

Nieraz też pisałam o tym, by zastanowić się nad zmianą formy świętowania Dnia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjna forma tzw. akademii jest dzisiaj mało atrakcyjna dla młodego pokolenia, a dzień ten może być okazją do rodzinnego polskiego festiwalu lub pikniku tak popularnego w całej Polsce, z muzyką, tańcami, potrawami etnicznymi, polskimi wyrobami rękodzielniczymi, sportowymi biegami oraz innymi rozrywkami. Wówczas do udziału możemy zaprosić młodsze pokolenie, przyjaciół i znajomych innych narodowości.

Uroczystości 3.Majowe wieńczyła msza św. celebrowana przez ks. Bernarda Witka.  Liturgię uświetnił chór Filaretów.

Organizatorem był KPA Michigan i Polski Instytut w OLS.

Leave a Reply