Skip to main content
ArchivesPolonia

O nowej Fundacji ratowania polskiego Seminarium w Orchard Lake

By February 6, 2022November 12th, 2022No Comments3 min read

W dniu 6 lutego, po polskiej Mszy celebrowanej przez wice rektora Seminarium ks. Jacka Kowala, wierni skorzystali z zaproszenia i udali się na obiad, by później móc wysłuchać informacji na temat: „Co dalej z polskim Seminarium”? Zorganizowaniem obiadu zajęła się Ania Bieciuk, która od kilku miesięcy jest zatrudniona w North American Institute of Polish Cultural and Research (byłej Polskiej Misji) jako administrator do spraw Polonii.

Uczestnicy spotkania mogli poznać panią Bieciuk, która powitała zebranych oraz przedstawiła trzech młodych Polaków, uczniów szkoły średniej w Orchard Lake.

Ania Bieciuk

Po obiedzie Pan Richard Walawender, regent i przewodniczący Rady Dyrektorów North American Institute of Polish Cultural and Research poinformował nas o wcześniej już zapowiadanej nowej fundacji, której celem ma być finansowe wsparcie Seminarium Św.Św. Cyryla i Metodego.

Richard Walawender

Założycielami fundacji pod nazwą „SS. Cyril and Methodius Seminary Foundation” jest czterech regentów: Ann Bańkowski, Michael Obloy, dr Walter Knysz i Richard Walawender.

Fundacja jest odrębnym podmiotem prawnym, zarejestrowanym w stanie Michigan jako korporacja non-profit (File Number 802786456). Statut jest publicznie dostępny i każdy może się z nim zapoznać na stronie internetowej stanu Michigan. W Statusie zapisano, że Fundacja jest całkowicie niezależna od Orchard Lake Schools i posiada własną radę nadzorczą (tzw. “Board of Trustees”), która nią zarządza.
Komitet założycielski jest w trakcie formowania Rady Nadzorczej – Board of Trustees. Ważne, iż w Statusie podkreślono, iż by zostać członkiem Rady Nadzorczej Fundacji należy być Polakiem, katolikiem i w pełni popierać Seminarium.

Celem Fundacji jest zbieranie funduszy na Seminarium. Założyciele Fundacji zdają sobie sprawę z tego, że wielu potencjalnych darczyńców Seminarium waha się, czy przekazać pieniądze na Seminarium, ponieważ obawiają się, że jeśli Seminarium zostanie zamknięte, ich pieniądze trafią do Orchard Lake Schools i zostaną przeznaczone na inne cele. Aby rozwiązać ten problem, zebrane przez Fundację środki nie zostaną przeznaczone na żaden inny cel, tylko i wyłącznie na wsparcie Seminarium.

Jak wyraźnie zaznaczono w Statucie Fundacji:

W przypadku, gdy organ kontrolujący Seminarium zadecyduje i publicznie ogłosi, iż Seminarium powinno zostać zamknięte, zaprzestać działalności lub zaprzestać przyjmowania kolejnych
kleryków, lub w przypadku faktycznego zamknięcia, zaprzestania działalności lub zaprzestania przyjmowania kolejnych kleryków, Fundacja zostanie rozwiązana.

Ponadto Statut przewiduje, że w przypadku rozwiązania Fundacji:

Cały majątek Fundacji zostanie przekazany innej organizacji, która musi być aktywnie zaangażowana w działalność edukacyjną i formację na rzecz kleryków, prowadzącą do ich święceń do
kapłaństwa rzymskokatolickiego; i żadne aktywa nie będą przekazywane Orchard Lake Schools ani żadnemu jej oddziałowi lub ich części.

W chwili obecnej Komitet Założycielski Fundacji oczekuje na otrzymanie od IRS potwierdzenia zwolnienia podatkowego w ramach klasyfikacji 501(c)(3). W międzyczasie podejmuje się czynności zmierzające do uzyskania zapewnienia (pledge) od przyszłych darczyńców, którzy są skłonni przekazać Seminarium określoną kwotę pod warunkiem, że Seminarium pozostanie otwarte. Za tydzień lub dwa taki dokument (tzw. “pledge form”) powinien już być dostępny.

Na zakończenie wystąpienia p. Richard Walawender dodał, że członkowie Fundacji zamierzają aktywnie zabiegać o fundusze w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Rektor Seminarium ks. dr Bernard Witek jest w trakcie opracowania planu ratowania i odbudowy Seminarium.

Kiedy pierwszy projekt takiego planu będzie już gotowy, założyciele Fundacji są przekonani, że mając taki plan będą w stanie pozyskać więcej darczyńców.

Pan Walawender poprosił zebranych o rozpowszechnianie informacji o nowo powstałej Fundacji i rozważenie dokonania na jej rzecz szczodrej darowizny.

Alicja Karlic