Skip to main content
ArchivesPolonia

Mamy AD 2013

By January 4, 2013November 12th, 2022No Comments5 min read

Zegary świata zatoczyły kolejny krąg i weszliśmy w 2013 rok.

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku składam Czytelnikom, Reklamodawcom i Sponsorom życzenia spełnienia marzeń oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień roku.

Dziękuję Wszystkim, którzy zamieścili życzenia w Świątecznym wydaniu Tygodnika Polskiego.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Redakcji za ich pracę i czas oddany naszej gazecie.

Zapraszam czytelników na stronę internetową gazety: www.polishweekly.com

, gdzie w zakładce wideo znajdziecie ponad 20 krótkich filmów produkcji Tygodnika Polskiego. Dodam, że redaktorem wideo jest Max Ciszek, a fotografem współpracującym z redakcją Krzysztof Stępień. Obydwaj Panowie polecają swoje usługi Polonii. Numery telefonów dostępne w redakcji.

Będąc wydawcą i redaktorem naczelnym Tygodnika Polskiego mam nadzieję, że gazeta się umocni jeszcze bardziej na naszym malutkim polonijnym rynku, a na strony Tygodnika Polskiego zawitają nowi reklamodawcy. Pragnę dodać, że wydawca gazety poszukuje osoby, która zajmie się marketingiem gazety. Warunki współpracy do omówienia.

Jako wydawca gazety staram się, by były w niej prezentowane różne światopoglądy i różne opinie, niekoniecznie zgodne ze stanowiskiem redakcji.  Publikując opinie naszych czytelników, często dostajemy za to „baty”, i to zarówno od polonijnych organizacji, polonijnych mediów czy osób prywatnych. Zdarza się, że jesteśmy napadani z wygrażaniem nam palcem, czy nawet uszkodzeniem prywatnej własności. O obrzydliwych plotkach rozsiewanych wokół lepiej już nie wspominać.

Proszę Państwa, nie możemy być „zamknięci w osobistych opiniach”. Wszystkie te konflikty, które mają miejsce w naszej polonijnej rzeczywistości wynikają z tego, że jesteśmy zamknięci w naszych partykularnych interesach. Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie mądre rozwiązania wszelkich nieporozumień i niedomówień.

 

1 stycznia, Dzień Pokoju.

Z okazji tej Papież Benedykt XVI wydał orędzie, w którym wymienia kilka warunków, niezbędnych do tego, abyśmy wszyscy mogli pokoju doświadczać.

Benedykt XVI w orędziu napisał, że wiele napięć i konfliktów spowodowanych jest przez nierówności między bogatymi a biednymi, dominację mentalności egoistycznej i kapitalizm bez reguł. Jako zagrożenie dla pokoju wymienił też aborcję.

Papież napisał, że w naszych czasach, które cechują globalizacja, jej pozytywne i negatywne aspekty, jak również wciąż trwające krwawe konflikty i zagrożenie wojną, konieczne jest zgodne zaangażowanie w dążenie do wspólnego dobra, do rozwoju wszystkich ludzi i każdego człowieka.

– Oprócz różnych form terroryzmu i przestępczości międzynarodowej niebezpieczne dla pokoju są te formy fundamentalizmu i fanatyzmu, które wypaczają prawdziwą naturę religii, powołanej do sprzyjania jedności i pojednaniu między ludźmi – podkreślił.

Jako kolejny warunek pokoju Benedykt XVI wskazał promowanie naturalnej struktury małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą. Słowa te wywołały falę protestów środowisk gejowskich oraz popierających je polityków. Papież wymienił inne związki niż małżeństwo mężczyzny i kobiety wśród zagrożeń dla stabilizacji i pokoju. Papież napisał: Trzeba uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa, jako związku między mężczyzną a kobietą, wobec prób zrównania jej w obliczu prawa z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną.

Papież podkreślił następnie, że zasady te nie są prawdami wiary i są wpisane w samą naturę człowieka, możliwe do rozpoznania rozumem, a zatem wspólne dla całej ludzkości.

Benedykt XVI napisał, że etyka pokoju jest etyką jedności i dzielenia się. Dlatego – jak wskazał – różne dzisiejsze kultury muszą odrzucić subiektywne i pragmatyczne założenia, na mocy których relacje współistnienia inspirowane są przez kryteria władzy lub zysku, środki stają się celami i odwrotnie, a kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzędziach, technice i wydajności.

Pozostałe warunki pokoju, o których wspomina w swoim orędziu papież, to: wolność religijna, prawo do pracy oraz stworzenie wolnego od egoizmu, nowego światowego systemu gospodarczego.

Lektura papieskiego orędzia na Dzień Pokoju , zatytułowanego „Błogosławieni pokój czyniący” skłoniła mnie do zastanowienia się, kto w naszej maleńkiej polonijnej społeczności czyni pokój według Jezusowego błogosławieństwa. Nie jest moim celem wskazanie palcem na człowieka czy organizację czyniącego pokój w polonijnej społeczności Michigan. Można by powiedzieć, że każdy z nas czyni pokój, jeśli szuka dobra drugiego człowieka, dobra ciała i jego duszy. Z papieskiego nauczania można wyciągnąć wniosek: każdy człowiek i każda społeczność, również nasza polonijna powołana jest do pracy na rzecz pokoju. Ogromną rolę widzę tutaj w działaniach mediów na rzecz budowania pokoju w Polonii i nie tylko.

Poniżej fragment z tekstu papieskiego orędzia na obchodzony 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju.

A jednak, wiele dzieł pokoju, w które bogaty jest świat, świadczy o wrodzonym powołaniu ludzkości do pokoju.

Pragnienie pokoju jest istotnym dążeniem każdej osoby i łączy się ono w pewien sposób z pragnieniem pełnego, szczęśliwego i dobrze zrealizowanego życia. Innymi słowy, pragnienie pokoju odpowiada podstawowej zasadzie moralnej, czyli obowiązkowi-prawu do rozwoju integralnego, społecznego, wspólnotowego, co należy do Bożego planu w odniesieniu do człowieka. Człowiek jest stworzony do pokoju, który jest darem Boga.

Wszystko to sprawiło, że inspiracją tego Orędzia stały się słowa Jezusa Chrystusa: « Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi » (Mt 5, 9)

Na zakończenie dodam, że Światowy Dzień Pokoju jest świętem ustanowionym przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wydaje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyką pokoju.

 

 

 

 

Leave a Reply