Skip to main content
ArchivesFaithPolonia

„Kocham być księdzem”

By May 24, 2015November 12th, 2022No Comments3 min read

Ks. Prałat Thomas Machalski święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Franciszka Mugavero 30 lat temu w dniu 18 maja 1985 roku w Katedrze St. James w Brooklynie.
Orchard Lake Schools w niedzielę 26 kwietnia uroczyście świętowało 30. lat kapłaństwa Prałata Thomasa Machalskiego Rektora / Kanclerza. Na Dziękczynną Mszę św. przybyło wielu gości i przyjaciół. Kaplica Matki Bożej z Orchard Lake wypełniona była wiernymi. Swe dziękczynienie zanosili Bogu seminarzyści i studenci, współpracownicy ks. Rektora/Kanclerza i goście księża. Głównym przewodniczącym Mszy św. był sam Jubilat, w koncelebrze uczestniczyło kilku księży. Biskup Francis Riess jest częstym gościem Orchard lake, nie mogło więc i tym razem go zabraknąć. Homilie w języku angielskim wygłosił ks. Bryan Patterson a w języku polskim ks. Paweł Lis. Obydwaj księża w homilii nawiązali do niedzielnej Ewangelii – “Ja jestem dobrym pasterzem”. 30 lat to dużo czasu w służbie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, za co obydwaj księża dziękowali Bogu i Ks. Kanclerzowi Machalskiemu, podkreślając cechy ks. Jubilata jako dobrego pasterza. Choć zawód pasterza należy w naszych czasach do rzadkości, to zawiera on uniwersalne przesłanie. Kapłan na wzór Jezusa ma być dobrym pasterzem, troszczyć się o dobro powierzonych mu dusz, zarówno doczesne jak i wieczne. Bywają sytuacje, które przewiduje Chrystus w Ewangelii, gdy duszpasterz musi w obronie owiec oddać swoje życie. To dowód jego miłości i dobroci. Sam Jezus jako Dobry Pasterz oddał życie za swoje owce i dał tym samym przykład ewangelicznej postawy wszystkim duszpasterzom, których zaangażował do pracy w swojej owczarni. Ks. Paweł Lis składając życzenia mówił: życzymy Księdzu Rektorowi/Kanclerzowi by kapłaństwo, jak i Ksiądz Prałat był dla tych wszystkich, których Pan Bóg mu powierzył dobrym pasterzem. Bądź gotów oddać życie za swoje owce. Odważnie stawaj w obronie tych, którzy u Ciebie będą szukać opieki. (…) Przyprowadzaj do owczarni Chrystusowej tych, którzy jeszcze nie znaleźli drogi i nie należą do Kościoła. Na zakończenie homilii ks. Lis przywołał słowa św. Jana Pawła II – „Kochaj swoje kapłaństwo, bądź mu wierny aż do końca, umiej dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto oddać wszystko”.
Ks. bp Francis Reiss podziękował ks. Rektorowi za poświęcenie i odpowiedzialną pracę na rzecz Seminarium, za kształcenia kleryków. Podkreślił, iż misją Rektora jest branie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg formacji przyszłych kapłanów. I za przyjęcie tej misji ks. Rektorowi serdecznie biskup Reiss podziękował.
Ks. Prałat Kanclerz/Rektor w pierwszych słowach, z radością na ustach i w sercu, powiedział: Kocham być księdzem. I za to drogi Kapłanie, Bogu i Tobie dziękujemy! Ksiądz Jubilat w krótkim wystąpieniu przywołał dzień prymicji i pamięć o Rodzicach. Podziękował wszystkim za uczestniczenie i modlitwy zanoszone w jego intencji. Podziękował ks. Biskupowi za bycie razem i modlitwę. Msza Jubileuszowa zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa przez Jubilata.
Drogi Księże Prałacie z okazji pięknego Jubileuszu życzę by Duch Święty zawsze prowadził Cię po ścieżkach Twojego pasterzowania, niech obdarza Cię błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.
Fotoreportaż z uroczystej Mszy św. na stronie 16-17 w papierowym wydaniu Tygodnika Polskiego.IMG_5397
Alicja Karlic

Leave a Reply