Skip to main content

Ponoć prawdę o każdym domu poznaje się, gdy zajrzy się do kuchni. A ta od tego roku w gościnnej stanicy naszych michigańskich harcerzy jest niemal modelowa. „Białowieża”, która istnieje już od prawie 60 lat i przyczyniła się do wychowania kilku pokoleń polonijnych harcerzy, potrzebowała (i nadal potrzebuje) solidnej rozbudowy i renowacji istniejącego zaplecza. A kuchnia na pewno stanowiła w tych planach centralne miejsce. Bo, jak powiadają: „przez żołądek do serca” (harcerskiego też)…


Stanowe i powiatowe wymogi sanitarno-prawne już dawno nakazywały unowocześnienie stanicowej kuchni do wymaganych standardów. Jednak finansowo było to od wielu lat niemal niewykonalne, pomimo hojności bardzo wielu dobroczyńców wspierających stanicę. Dopiero bardzo poważne wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych R.P. w postaci przyznanego grantu pozwoliło ostatecznie zrealizować ten konieczny projekt. Ukoronowaniem tego projektu była najpierw wizyta w sierpniu tego roku phm. Mateusza Świerzyńskiego i dh. Wojciecha Stanka z Wydziału Zagranicznego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz hm. Anety Machety z Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego poza Krajem, którzy bardzo wydatnie pomogli i wspierali projekt przyznania nam rządowego grantu (wywiad: https://youtu.be/PJSF8-5RPbI

a w niedzielę 17 września b.r. przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych R.P.: pana Zbigniewa Cioska, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią oraz pani Małgorzaty Michalczyk, Naczelniczki Wydziału Dotacji w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (poprzedniego dnia ministerialni goście mieli okazję zwiedzić okolice Detroit, cmentarz Świętego Grobu w Southfield odwiedzjąc groby żołnierzy „Błękitnej Armii”, Zakłady Naukowe w Orchard Lake oraz Polskie Centrum w Troy). Podczas wspaniale zorganizowanego pikniku, uroczyste przecięcie wstęgi przez pana Cioska i panią Michalczyk w towarzystwie dh. Anny Bańkowskiej, dh. Ryszarda Szymczaka, Franka Tymowskiego, dh. Władka Grochowskiego i dh. Emilki Stachelek oficjalnie otworzyło nowoczesną kuchnię białowieskiej stanicy.


Przemówienie powitalne dh. Tomka Cybarta dało możliwość wszystkim gościom zgromadzonym na tym pikniku zapoznania się z ukończonym projektem renowacji kuchni sponsorowanej tak hojnie przez polski MSZ. Dh. Tomek przedstawił także dalszą, planowaną część projektu rozbudowy stanicy w postaci potrzebnego zaplecza medycznego. Szczegółowe plany ukończonego już projektu renowacji kuchni, jak i przyszłorocznej rozbudowy zaprezentowane były w świetlicy.


Dh. Iwona Jędrzejczak wręczyła gościom pamiątkowe drewniany rzeźby Michiganu. Nie zapomniała również wymienić pozostałych lokalnych hojnych sponsorów, bez których grant MSZ nie byłby w ogóle możliwy. Potrzebny był bowiem odpowiedni wkład własny. Specjalne pamiątkowe tablice zostały umieszczone w świetlicy.

W pikniku uczestniczył także konsul honorowy z Detroit, Ryszard Walawender oraz konsul generalny R.P. z Chicago, Paweł Zyzak, który w swojej krótkiej, ale treściwej przemowie najpierw wyraził swoje zauroczenie „Białowieżą”, którą – przypominając mu jego rodzinne Beskidy – określił jako najbardziej polskie miejsce w rejonie jego terytorialnej jurysdykcji konsularnej. Zachęcał młodych harcerzy i zuchów, aby w przyszłości umieli też sami angażować się w szerzenie polskości w swoich np. akademickich środowiskach po tym, jak teraz uczą się tej polskości w takim pięknym miejscu jak właśnie „Białowieża”. Bardzo wyraźnie też podkreślił swoją gotowość niesienia wsparcia i pomocy w realizacji jakichkolwiek polonijnych spotkań, imprez, dożynek itp. Mamy bowiem, jak sam powiedział „dobrego wujka w Chicago”, który jest gotowy nam pomagać.


Pan Dyrektor Ciosek, sam będąc harcerzem, od razu na początku swojej krótkiej przemowy zaznaczył swoją szczerą radość z możliwości udzielenia nam pomocy finansowej w postaci grantu na renowację kuchni, oraz wyraził gotowość dalszej współpracy i pomocy na przyszłość. Jak zaznaczyłem powyżej, obecnie już realizowana jest druga część projektu wspartego grantem z MSZ.


Piękna kaplica Matki Boskiej zaprosiła uczestników pikniku w progi swojej leśnej katedry na Mszę św., którą sprawował Proboszcz Parafii M.B. Częstochowskiej w Sterling Heights, ks. Jan Michalski. Opierając się na tekstach liturgicznych przewidzianych tego dnia skoncentrował on swoją homilię na potrzebę przebaczania.

Po Mszy mieliśmy okazję uhonorować 90 urodziny dh. Broni Wiącek, która na pewno może być modelowym przykładem harcerskiego ducha dla młodych pokoleń!


Nowo wyremontowana kuchnia pozwoliła wszystkim dokonać oceny swojej skuteczności, gdyż po Mszy każdy miał możliwość konsumpcji znakomicie i bardzo sprawnie przygotowanych posiłków (placek ziemniaczany z gulaszem był „the best”!).

Ten wielogodzinny niedzielny piknik w gościnnej „Białowieży” zakończył się biesiadą przy wspólnym ognisku.

Leave a Reply