Skip to main content

Czas

Mój czas pachnie miłością

gęstą jak Nowy Jork

Minuty

ziemskie zwiastunki

zwinnie przebierają nogami

Mają twój zapach

Czuć je pod powiekami

Reszta jest zegarem

Time

My time smells like love

as dense as New York City

The minutes

those earthy heralds gracefully take quick strides

they have your scent

I feel them under my eyelids

The rest is just a clock

Piosenka

Tylko my wiemy

kogo kochamy,

ale nie z sobą

my się kochamy.

Jesteśmy jednym,

ale z innymi –

z innymi ale

swe dzieci mamy.

Po nocy swoich ramion

szukamy,

co świt niezmiennie

rozczarowani.

No i czekamy,

żyjąc wytrwale,

bo trzeba przecież

zrobić śniadanie.

I zawieźć list

i zrobić pranie,

i przecież trzeba

zapłacić mieszkanie.

I ni anioły my

ni demony

wciąż zatroskani,

wciąż zatroskani.

Czy po tej tafli

tak aby stąpamy,

by nas nie zranić,

by ich nie zranić.

A Song

Only we know

Whom we love

But we cannot openly

Show out love

We are one

But with others

But with others

We have our children

At night we look for each other’s arms

Every dawn invariably disappointed

And we are waiting

Living, persisting          

Because after all

Someone has to prepare a breakfast

And mail a letter

And do the laundry

And, of course,

Pay the rent

And we are neither angels

Nor demons

Worrying all the time

Worrying all the time

That on this fragile surface

We walk carefully enough

To not hurt ourselves    

To not harm them

Do młodego człowieka

 1. Nie bądź taki, jak twoi rodzice: dotrzymuj słowa.
 2. Nie daj się zwodzić pozorom: sam szukaj prawdy.
 3. Waż słowa: tego, co lekko wypowiesz, ktoś może nie unieść.
 4. Jak dłoń, co swoim dotykiem fale na wodzie czyni, tak twoje czyny, słowa i myśli wśród ludzi drgają.
 5. Zapewne będzie dane ci jutro: rozpacz i ból, jak wszystko, przeminą.
 6. Nie bój się prawdy bronić: rany zagoisz, wstydu przed samym sobą nie zdusisz.
 7. Czasami myślisz, że przecież jesteś dobry. I masz rację.

To a Young Person

 1. Do not be like your parents. Keep your word.
 2. Do not be seduced by appearances: look for the truth by yourself.
 3. Weigh your words: what was said lightly by you, maybe too much for someone to carry.
 4. Like a hand whose touch causes waves on the water, your deeds, words, and thoughts vibrate among the people.
 5. Tomorrow will likely be given to you: despair and pain, like everything else, will pass.
 6. Do not be afraid to defend the truth: the scars will heal, but you will not suppress your own shame.
 7. Sometimes you think that you are a good person after all. And you are right about that.

Moim dzieciom

Nie nienawidzę, bo się nienawiścią brzydzę

Nie pogardzam, bo swą małość widzę

Nie złorzeczę – dość nieszczęścia wkoło

Nie zniechęcam – wiem – porażka czyha

I choć świt beze mnie już przeczuwam – to zasypiam

To my children

I do not hate, I cannot stand the feeling    

I do not belittle, because I see my own smallness

I do not curse others, there is enough misery around.      

I do not discourage, because I know that failure lurks

And though I can sense the dawn without me – I am able to fall asleep  

Balony

Niepoliczona ich ilość. Zawieszone w czasie unoszą się niżej lub wyżej. Niesione wiatrem splatają wstążki, na których podwieszone, czepiają się drzew lub odstających dachówek. Soczyście kolorowe albo już spłowiałe, uchodzące w górę lub przy ziemi szybujące, cieszą boskie oko. Jak w swym podobieństwie różnorodne, tak w swej masie – samotne. Niby całkiem szczelne. Czasem gasną powoli, niektóre pękają same z siebie, albo bywa, że ktoś lub coś je przedziurawi.

Czas. Tyle go masz, co powietrza w balonie.

The Balloons

They are countless. Suspended in time, they rise lower or higher. Carried by the wind their strings intertwine, and cling to trees, or protruding roof tiles. Vividly colorful or already faded, they escape up or glide close to the earth, pleasing the eye of God. Although all similar – there are different types, although in a mass – they are lonely. Supposedly airtight. Sometimes they deflate slowly, some burst on their own, or sometimes, someone or something pierces them.

Time. You have as much of it as the helium in the balloon.

Leave a Reply