Skip to main content

Last weekend, March 3-4, 2023, at Orchard Lake Schools, the Polonia of Michigan had a unique opportunity to meet employees of Chicago’s Consulate General of the Republic of Poland. Most of us could renew our Polish passports at that time or apply for entirely new ones for the first time. The event itself was nothing new for the local Polonia, as for many years, such meetings had been held several times a year at the “Piast” Institute in Hamtramck. However, because a large part of the Polish community has recently moved to the northern suburbs of Detroit, the Polish Consulate was looking for a new location to serve such events better. Therefore, the Consulate eagerly accepted the Polish Institute of Culture and Research’s invitation to Orchard Lake to organize important meetings as part of its consular services. Although the weather in those days turned out to be extremely bad (snowstorms and icy roads), many members of Polonia nevertheless could get consular help. After prior phone registration directly at the Consulate (unfortunately, not all could reach the Consulate and then sign up for the appointments), on Friday, clients were served from 1:00 to 9:00 pm and on Saturday from 9:00 am to 4:00 pm.

Three charming ladies were sent from Chicago Consulate. However, they were very busy during those two days and had already announced the need to organize a return visit to Orchard Lake shortly. We hope it will happen soon with much better weather. The Honorary Consul of Poland of the Detroit area, Richard Walawender, also was present at Orchard Lake during this visit.
Let us be reminded that having a Polish passport currently brings measurable benefits. Thanks to the fact that Poland is a member of the European Union, having Polish citizenship, and therefore also holding a Polish passport, enables visa-free travel to 173 countries around the world (the same as for those who use an American passport) and it places the Polish passport, just like the American one, as the 3rd most attractive and valuable passport in the world! In addition, the Polish passport allows permanent residence and work or study privileges for Poles in all 26 other countries of the European Union, as well as in some non-EU countries, such as Norway, Iceland, or Switzerland. In addition, visits to all these countries are not limited in time (as in the case of American citizens, for whom it is usually only 90 days a year). Therefore, having such an essential document for yourself and the new generation of Polish Americans is worth it.

Po raz pierwszy dyżur konsularny w Orchard Lake
W ostatni weekend 3-4 marca 2023 roku na terenie Zakładów Naukowych w Orchard Lake michigańska Polonia miała wyjątkową okazję skorzystać ze znakomitej sposobności indywidualnego spotkania z pracownikami Konsulatu Generalnego R.P. w Chicago. Większość naszych rodaków mogła w tym czasie odnowić swoje polskie paszporty, lub też zaaplikować po raz pierwszy po zupełnie nowe. Samo wydarzenie nie było niczym nowym dla tutejszej Polonii, gdyż od wielu już lat takie spotkania kilka razy w roku miały miejsce w Polonijnym Instytucie „Piast” w Hamtramck. Ze względu jednak na to, że obecnie bardzo duża część Polonii detroickiej wyprowadziła się przeważnie na północe obrzeża metropolii, Polski Konsulat szukał nowej lokalizacji, która mogłaby lepiej służyć takim spotkaniom. Dlatego też Konsulat skorzystał bardzo ochoczo z zaproszenia Polonijnego Ośrodka Kultury i Badań Naukowych, by zorganizować tak ważne spotkania w ramach swojej działalności konsularnej właśnie na terenie Orchard Lake. Chociaż pogoda w tych dniach okazała się wyjątkowo fatalna (śnieżyce i oblodzone drogi), mimo tego wielu naszych rodaków skorzystało jednak z konsularnych usług personelu chicagowskiej placówki. Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej bezpośrednio w Konsulacie (niestety, nie wszystkim chętnym udało się dodzwonić, a następnie zapisać na wymaganą listę spotkań) w piątek klienci obsługiwani byli od godziny 13 do 21, a w sobotę od 9 do 16.

Trzy bardzo przemiłe panie przysłane z Chicago, chociaż miały w sumie pełne ręce roboty, już teraz zapowiedziały konieczność zorganizowania ponownej wizyty w Orchard Lake w niedalekiej przyszłości. Mamy nadzieję, że nastąpi to niebawem przy lepszej już pogodzie. Swoją obecnością podczas tej wizyty zaszczycił nas również Konsul Honorowy detroickiej metropolii, pan Ryszard Walawender.
Przypomnijmy, że obecnie posiadanie polskiego paszportu przynosi bardzo duże, wymierne korzyści. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej posiadanie polskiego obywatelstwa, a zatem również możliwość legitymowania się polskim paszportem, umożliwia podróże bezwizowe do 173 krajów świata! To jest tyle samo co daje paszport amerykański (z tym, że dla Polaków 124 kraje są całkowicie wolne od jakichkolwiek procedur wizowych – jak np. wizy wydawane na granicy lub e-wizy, kiedy dla posiadaczy paszportów amerykańskich takich wolnych państw jest o pięć mniej), co lokuje polski paszport, tak samo jak amerykański, na 3 miejscu najatrakcyjniejszych paszportów świata! Dodatkowo, polski paszport umożliwia stały pobyt i pracę czy też studia we wszystkich 26 pozostałych państwach Unii Europejskiej oraz obejmuje też niektóre kraje spoza Unii, jak np. Norwegia, Islandia czy Szwajcaria. Dodatkowo wizyty we wszystkich tych państwach nie są ograniczone w czasie, jak to jest w wypadku obywateli amerykańskich: dla Amerykanów zazwyczaj jest to tylko 90 dni w roku. Warto zatem zadbać o posiadanie tak ważnego dokumentu dla siebie, jak i dla nowego pokolenia Polonii Amerykańskiej.

Mietek Oniskiewicz

Leave a Reply