Skip to main content
Polonia

Egzamin zwany maturą w szkole języka polskiego im. A. Mickiewicza.

By May 22, 2012No Comments2 min read

Na wstępie pragnę podkreślić, że ukończenie amerykańskiej High School jest równorzędne z uzyskaniem polskiego świadectwa dojrzałości. Każdy absolwent amerykańskiej szkoły średniej ma prawo podjąć studia na dowolnej polskiej wyższej uczelni pod warunkiem zdania egzaminu ze znajomości języka polskiego.

W przypadku szkoły języka polskiego im. Adama Mickiewicza, uzyskanie świadectwa maturalnego nie uprawnia do uniknięcia egzaminu z języka polskiego w celu podjęcia studiów w Polsce. Chyba trochę niefortunnie egzamin końcowy nazwano więc „maturą”.

W tym roku do egzaminu końcowego przystąpiło 9 uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemna obejmuje dyktando i test, natomiast ustna to obrona wcześniej napisanego wypracowania na wybrany temat. Tematy przygotowuje nauczyciel klas najstarszych, pan Jerzy Bazydło.  Muszę podkreślić, że zaproponowane przez nauczyciela tematy były bardzo ciekawe, a każdy uczeń mógł wybrać to, co najbardziej go interesowało. Pan Bazydło podkreślił oryginalność niektórych prac, wśród których zaliczył pracę Maćka Laskowskiego na temat „Smoleńsk 2010 – przyczyny, przebieg, interpretacje”, pracę z literatury napisaną przez Kacpra Biernackiego na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i Dnie” czy też napisaną na dowolny temat przez Aleksandra Maroszka, a konkretnie o wadach i przywarach Polaków.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli następujący nauczyciele: dyrektorka szkoły pani Jolanta Gmurowska, nauczyciel klas najstarszych – pan Jerzy Bazydło oraz panie Jadwiga Dzieciątko, Grażyna Sandel i Elżbieta Tumiłowska.

Redaktorzy Tygodnika Polskiego zaprosili do rozmowy Maćka Laskowskiego i Kacpra Biernackiego, a całość zarejestrowali na taśmie filmowej. W rozmowie uczestniczyła również pani dyrektor Jolanta Gmurowska.

Nagranie można  obejrzeć na stronie naszej gazety www.polishweekly.com

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas najstarszych w szkole A. Mickiewicza odbylo się w piątek 18 maja o godz. 6:00 po południu.

Alicja Karlic

 

 

Leave a Reply