Skip to main content

– po prostu – „Anioły na Górce” , Eugenia i Tadeusz Górecki z West Bloomfield, Michigan oraz Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych w Spytkowicach.

 Zanim rozwinie się ta opowieść rzućmy okiem na mapę. Spytkowice to gmina wiejska, oddalona  o 40 km od królewskiego miasta Krakowa i o 20 km od papieskich Wadowic. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 44 Gliwice – Kraków oraz sieć dróg powiatowych. Znajduje się tu też węzłowa stacja kolejowa na skrzyżowaniu szlaków Oświęcim – Kraków i Wadowice – Trzebinia. Zróżnicowana rzeźba terenu – w północnej i środkowej części płaska i nizinna, a w południowej pagórkowata, poprzecinana siecią licznych wąskich i głębokich dolin oraz liczne walory przyrodniczo-krajobrazowe sprawiają, że Spytkowice są jedną z najbardziej malowniczych gmin tego obszaru (spytkowice.net.pl).

Z materiałów prasowych Caritas Archidiecezji Krakowskiej każdy może dowiedzieć się, że Dom dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce” w Spytkowicach powstał dzięki Eugenii i Tadeuszowi Góreckim z USA, cytat: „ którzy nie tylko przekazali swą ojcowiznę na rzecz osób niepełnosprawnych, ale wiernie sekundowali naszym pracom i wspomagali je finansowo. Powstał obiekt nowoczesny i zbudowany solidnie. Dobrze będzie służył w tym pięknym miejscu osobom niepełnosprawnym” – powiedział dyrektor ks. Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiej Caritas.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie Domu dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce” miało miejsce 8 stycznia 2015 roku, a ceremonii dokonał ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, który w pewnym sensie był inicjatorem wydarzenia. Bowiem, jak wspomina p. Tadeusz Górecki, to właśnie on doradził Góreckim komu przekazać ojcowiznę; powiedział: „Idźcie do Caritas. To jest dobra organizacja”…

W grudniu 2014, po dokonaniu przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej koniecznych prac budowlano-remontowych, powstał pierwszy Warsztat Terapii Zajęciowej, a plany na bliską przyszłość obejmowały też poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i dom czasowego pobytu. Obecnie w Domu działają pracownie tematyczne: gospodarstwa domowego, stolarska, ogrodnicza, rękodzieła, multimedialna, plastyczna, krawiecka, teatralno-muzyczna oraz świecy i witrażu. Ponadto prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz poradnictwo psychologiczne. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu, stwarzającą osobom niepełnosprawnym szansę do podjęcia pracy oraz możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej   – opowiada p. Gienia (Eugenia)Górecki.

 Góreccy związani są z Domem dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce” nie tylko jako jego fundatorzy i darczyńcy (w zeszłym roku na przykład, kupili dla ośrodka autobus), ale także emocjonalnie, gdyż łączą ich bardzo przyjacielskie relacje z całym środowiskiem, o czym łatwo się przekonać wczytując się np. w dyskusje na Facebooku.

Powtarzające się zdania rodziców podsumowują znaczenie tego miejsca –„ wreszcie dzieci nie będą siedzieć same w domach, będą się spotykać, robić coś razem, będą mieć przyjaciół”.

„Warsztat Terapii Zajęciowej „Anioły na Górce” w Spytkowicach to miejsce tętniące życiem. Jest największym z trzech utworzonych przez krakowską Caritas tego typu ośrodków. Wybudowany na ojcowiźnie państwa Góreckich podarowanej Caritas nowoczesny budynek pozwala uczęszczać na warsztaty równocześnie 55 uczestnikom. Osoby z niepełnosprawnościami znajdują tu nie tylko fachową opiekę i pomoc, ale przede wszystkim przyjazne miejsce, w którym mogą się rozwijać i czuć dobrze. Zdobywając nowe umiejętności, przebywając wśród przyjaciół, osiągają wiele sukcesów.

Państwo Góreccy przynajmniej dwa razy w roku odwiedzają Spytkowice. Niemal każdego dnia uczestniczą w życiu podopiecznych odwiedzając FB Aniołów na Górce.

Wkrótce opowiemy więcej o tym jak można dzielić się z innymi, bowiem Eugenia i Tadeusz Górecki nie ustają w pomaganiu.

Na zdjęciu: Tadeusz i Eugenia Górecki z wnuczką Lydią.

 www.facebook.com>ANIOLYnaGORCE

www.krakowcaritas.pl Warsztat Terapii Zajęciowej”Anioly na Gorce”

PS

Dziękuję pani Eugenii Górecki za przybliżenie tematu i zapraszam do dłuższej rozmowy.

Alicja

Leave a Reply