Skip to main content
ArchivesPolonia

50. Międzynarodowa Konwencja PSAA

By June 5, 2014November 12th, 2022No Comments4 min read

IMG_0338Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce (The Polish Singers Alliance of America, skr. PSAA) jest organizacją zrzeszającą amatorskie chóry polonijne w Ameryce Północnej.
Po raz pięćdziesiąty polonijne chóry – członkowie Związku Śpiewaków Polskich – walczyły o palmę pierwszeństwa. Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce został utworzony w 1889 roku, w czasie, kiedy Polski nie było na mapie Europy. Mieszkający w Stanach Polacy za pomocą śpiewu podtrzymywali i promowali Kulturę narodową. Te same ideały przyświecają chórom do dzisiaj. Najważniejszym trofeum pokonkursowym jest otrzymanie Pucharu im. Augusta Kardynała Hlonda, który dla polonijnych chórów jest odpowiednikiem polskich Fryderyków czy Bursztynowych Słowików.
Puchar przechodni został ufundowany w 1933 roku przez Towarzystwo Opieki Polskiej nad Polakami na Obczyźnie. Otrzymuje go chór, który w punktacji otrzymał najwyższy wynik – najwięcej puntów. Srebrny puchar jest udekorowany polskimi monetami, na których widnieje podobizna polskich króli z wieku XVI do XVIII. Na pucharze udokumentowano monetami również ważne wydarzenia z XIX wieku, jest medal upamiętniający bitwę pod Maciejowicami dla Tadeusza Kościuszki (1794), Powstanie Styczniowe (1863), wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, jak i Matki Bożej z Ostrej Bramy.
Po raz pierwszy puchar Kardynała Hlonda został przyznany w 1934 roku, podczas Konwencji w Nowym Jorku dla chóru Kółko Filaretów Nr. 105 z Utica. NY.
Do Detroit puchar przywieziono już kilka razy. Po raz pierwszy w 1962 roku, kiedy podczas 33 Konwencji odbywającej się w Syracuse najwyższą punktację (96 punktów) otrzymał Mieszany Chór Filaretów nr. 293.
W tym roku, zdobywcą Pucharu Kardynała Hlonda jest Męski Chór Filaretów, oceniony najwyżej w konkursowej punktacji (97,71 pkt.).
Uroczystości 125 rocznicy założenia Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce zbiegły się z 50. Międzynarodową Konwencją Śpiewaków, co dodało splendoru temu historycznemu wydarzeniu.
W dniach 23 -25 maja 2014 roku gościło w Detroit ponad 300 chórzystów, by wyśpiewać pierwsze miejsca w konkursie. Przybyli z New York, New Jersey, Connecticut, Ontario (Kanada), Chicago i oczywiście z Michigan. Detroit reprezentowały chóry Filaretów i Poloneza.
Po raz pierwszy byłam obecna na przesłuchaniu chórów, które odbywało się w hotelu w Dearborn, w serdeczej atmosferze, ale nie pozbawionej napięcia, co zrozumiałe, bo przecież każdy chciał sięgnąć po palmę zwycięstwa. W jury dostrzegłam pianistę Leszka Bartkiewicza, dobrze znanego środowisku Polonii w Detroit.

W konkursie brały udział zespoły żeńskie, męskie i mieszane, w sumie 15 chórów, w tym – 5 żeńskich, 3 męskie i 7 mieszanych.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w niedzielę rano 25 maja. Nagrodzone chóry ponownie zostały wymieniono podczas Galowego Koncertu, który odbył się w kościele św. Floriana w Hamtramck.
Spśród chórów żeńskich zwycięstwo wywalczyły panie z Marcela Kochanska-Sembrich Chorus z Philadelphia PA, ilością punktów 95.60. Drugie miejsce wyśpiewały chórzystki z Żeńskiego Chóru Filaretów z Detroit, któremu prezesuje pani Krystyna Kuczara, otrzymały – 95.357 punktów. Dyrygentem jest pan Robert Barnhart. Trzecie miejsce przypadło chórowi Polonia-Paderewski z New Britain CT – 95.178 punktów.
W kategorii chórów męskich zwycięzcą został Męski Chór Filaretów z Detroit (97.71 punktów). Prezydentem chóru jest pan Eugeniusz Żyła. Dyrygentem dr David Troiano. Drugie miejsce wywalczyli śpiewacy z Oginski Male Chorus z Hempstead NY (95.14 punktów), a trzecie panowie z Chopin Chorus z Passaic NJ (94.68 punktow).
W konkursie chórów mieszanych zwycięzcami zostali Filareci z Detroit, którym jury przyznało 97.43 punktów. Prezydentem chóru jest pan Mirosław Wawrysz a dyrygentem dr David Troiano. Drugie miejsce z ilością 96.24 punktów przypadło chórowi Aria Chorus z Wallington NJ. Chopin Singing Society z Passaic NJ z punktacją równą 94.61 punktów uplasowało się na trzecim miejscu.
Kolejne pokolenia śpiewaków zrzeszonych w PSAA przekazują ducha narodu polskiego śpiewając pieśni patriotyczne, kolędy, przyśpiewki czy pieśni liryczne. Pomimo, że zmienia się świat, a słowa zapisane w pieśni nawet kilkadziesiąt lat temu, mogą brzmieć staroświecko, to warto nad nimi się zatrzymać. Wystarczy wsłuchać się w polską pieśń – i tę patriotyczną i tę liryczną, w kolędę i tę, w której „najpiękniejsze są polskie kwiaty” by poczuć ducha Naszego Narodu. Każdy szanujący się naród pielęgnuje swoją kulturę. Grono śpiewaków i śpiewaczek pod batutą profesjonalistów, a zarazem entuzjastów polskiej pieśni sprawia, że ona wbrew modom żyje, a nawet rozkwita.
Śmiało mogę powiedzieć, że Galowy Koncert, któremu przysłuchiwało się ponad 400 osób, był ważnym kulturalnym wydarzeniem w środowisku michigańskiej Polonii.
W imieniu Redakcji przekazuję Wszytkim uczestnikom Konwencji serdeczne gratulacje. Dziękuję za wspaniałą ucztę duchową. Górą Pieśń Polska!
Alicja Karlic

Leave a Reply